Presis Vegdrift skal drifte riksveiene i Agder og deler av Telemark frem til 2029.. Foto: Øyvind Aske, Statens vegvesen
Presis Vegdrift skal drifte riksveiene i Agder og deler av Telemark frem til 2029.. Foto: Øyvind Aske, Statens vegvesen

Presis Vegdrift sikret seg stor riksveikontrakt

Etter forhandlingsrunder med fire entreprenører er det klart at det er Presis Vegdrift som skal drifte riksveiene i Agder og deler av Telemark frem til 2029.

Det er andre gangen Statens vegvesen har gjennomført en anbudskonkurranse med forhandlinger for en driftskontrakt, opplyser Vegvesenet i en pressemelding.

Foruten Presis Vegdrift var Mesta, Veidekke og Risa med i konkurransen. Kontrakten har en verdi på 731 millioner kroner.

I tillegg til pris var klima, helårlig driftsopplegg og vinterdrift tildelingskriserier. Ifølge Statens vegvesen kom det mange konstruktive innspill fra alle tilbyderne.

– Markedet har sammen med sine leverandører strukket seg langt i for å komme i posisjon til denne kontrakten, sier avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

Avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

Avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

– Presis har levert den laveste tilbudssummen, samtidig som de har oppnådd høyest merverdi på tildelingskriteriene. Dette er en spennende kombinasjon som viser at selskapet har arbeidet konstruktivt med sitt tilbud, legger han til.

I kontrakten hadde Statens vegvesen synliggjort utfordrende strekninger og steder med tanke på fremkommelighet på vinteren.

Entreprenørene ble utfordret på å tilby et driftsopplegg som vil minimale utfordringene på de strekningene/punktene som var angitt, opplyser Vegvesenet.

– Presis har med sitt tilbud utvist en stor grad av kontraktsforståelse og utfordringer som er innenfor kontraktens veinett, kommenterer Hansen.

Dette er kontrakten:

Den nye driftskontrakten omfatter E39 fra Flekkefjord til Kristiansand, E18 fra Kristiansand til Kragerø, rv.9 og rv. 41.

  • Kommunene som er omfattet av kontrakten er Kristiansand, Risør, Grimstad, Arendal, Lindesnes, Gjerstad, Tvedestrand, Froland, Birkenes, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Lyngdal, Bamble og Kragerø.
  • Kontraktsområdet er utfordrende med mange delparseller, med Nye Veier sine strekninger innimellom
  • Kontrakten gjelder for perioden 1. september 2024 – 31. august 2029.
  • Det er gjensidig på opsjon på 1+1 år. I tillegg har Statens vegvesen ensidig opsjon på ett år.
  • Kontrakten er delt i to faser: Fram til 2026 omfatter den 380 kilometer riks- og europavei med gang- og sykkelveier og tilhørende sideanlegg. I 2026 overtar Statens vegvesen rv. 9 som i dag er byggherrestyrt (den såkalte Setesdalsmodellen), noe som gir kontrakten ytterligere 206 kilometer vei.
  • Oppgaven i kontrakten er å holde riksveiene framkommelige og trafikksikre både sommer og vinter.

Kilde: Statens vegvesen