Bygge- og anleggsarbeidere ligger høyt på den norske statistikken over arbeidsskader og arbeidsskadedødsfall. IA-avtalens bransjeprogram for bygge- og anleggsbransjen har flere prosjekter som skal utvikle metoder og verktøy for å kunne redusere og forebygge sykefravær.
Bygge- og anleggsarbeidere ligger høyt på den norske statistikken over arbeidsskader og arbeidsskadedødsfall. IA-avtalens bransjeprogram for bygge- og anleggsbransjen har flere prosjekter som skal utvikle metoder og verktøy for å kunne redusere og forebygge sykefravær.Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Presenterer nye perspektiver for sikkerhet i byggefasen

Årlig dør mellom 8-10 personer på norske bygge- og anleggsplasser, rundt 100 mennesker får varige mén og det skjer cirka 8.000 fraværskader. Skadebildet i byggefasen antas å ha en stor medvirkning når det gjelder helse og dermed sykefravær og frafall fra BA-næringen.

Nå har IA-Bransjeprogrammet for bygg og anlegg utarbeidet et notat som gir perspektiver for hvilke hensyn og vurderinger som er viktige å ta i en tidlig prosjekteringsfase for å kunne redusere risiko for ulykker og skader.

Du kan laste ned notatet her.

– Bakgrunnen er at bygg og anlegg har store utfordringer når det gjelder skaderelatert fravær og frafall Regjeringen, NHO og LO har derfor gått sammen om et bransjerettet program for syv ulike bransjer for å videreutvikle en bevisstgjøring og forståelse for hva som kan være fornuftig tiltak, sier Knut Aaneland i IA-bransjeprogrammet for bygg og anlegg til Byggeindustrien.

Perspektivnotatet henvender seg til hele prosjektorganisasjonen i tidligfase, byggherrene, de prosjekterende og entreprenørene og gir anvisninger som understøtter IA-Programmets mål om reduksjon av sykefravær og frafall i BA-næringen.

– Jo tidligere bevisstgjøring om utfordringene skjer, jo bedre er mulighetene for å kunne planlegge bort fare. Dette notatet gir innspill til hvilke hensyn ogvurderinger som er viktig å gjøre i en tidlig prosjekteringsfase for å kunne redusere risiko for ulykker og helseskader, påpeker Aaneland.

Notatet er utarbeidet av sivilarkitekt MNAL Geir Egil Paulsen og HMS/SHA-rådgiver og sivilingenirø Ingunn Høgåsen på oppdrag fra bransjeprogram for bygg og anlegg

Programmet startet opp i 2019 og avsluttes i 2022.