Postterminal Digernes

Postterminal Digernes

Sted: Skodje kommune, Sunnmøre

Byggherre: Wenaas Kapital

Leietaker: Posten Norge

Totalentreprenør: Hent

Arkitekt: Voll Arkitekter

Rådgivere: RIB: Multiconsult - RIBR: Asplan Viak - RIE energi: Rambøll - RI VVS: Riksheim Consulting - RI elektro: Norconsult - RIVA: Provar

Underentreprenører/leverandører: Ventilasjon og rør: ORAS - Elektriker: ACEL - Grunnarbeid: Busengdal Transport - Stål, bæresystem: DS Stålkonstruksjon - Fasadeleverandør: Brødrene Iversby PL, ThyssenKrupp Byggsystem - Prefab betong: Spenncon - Kuldemaskineri: Kulde & Elektro - Porter: Hörmann - Adgangs-
kontroll: Siemens - Kjøkken: Norema - Gulvstøp: Solli gulvstøp - Leverandør betong: Unicon - Taktekking og isolering: Takservice - Glass & Alu: Ole Straumsheim - Brannisolering stål, dører, lås og beslag: RH Prosjekt - Solavskjerming: Vental, Gjerder - Porter og bom: Rosing - Maler-, mur- og flisarbeider: Malermester Martin Uggedal AS - Himling: Acusto - Heis og rullebånd/ trapper: Heisplan - Trapper: Alu Metall Group - Armering: Celsa Steel Service - Radonsperre: Tentex - Tynnavretting: Hæhre Gulvstøp - Acrylbelegg: AcryliCon - Epoxybelegg: Flowcrete Norway

14. juni kunne Posten og Bring åpne sin felles terminal på Digernes i Skodje kommune ved Ålesund.

– Denne bygningen er et synlig bevis på at Posten endrer seg. Vi er blitt den største logistikkaktøren i Norge, slo konsernsjef Dag Mejdell i Posten fast under åpningen.

Nybygget ligger ved E39/E136 med kort vei både til Ålesund og flyplassen på Vigra.

140 ansatte har fått en moderne arbeidsplass som er resultatet av ett års byggetid og mange måneders plan-
legging. Hent AS har vært hovedentreprenør. Anleggsleder Thomas Kristoffersen hos Hent AS sier til Byggeindustrien at det aller meste har gått etter planen, også tidsmessig.  Hent har for tiden flere, store byggeprodsjekt på Sunnmøre og bygger også for det offentlige og for privat næringsvirksomhet i Stavanger og Oslo.

Stål og betong
Terminalen er bygd i stål og betong og har et totalt areal på vel 8.000 kvm, inkludert 1.000 kvm overbygde areal. Arkitekt Finn Sørensen hos Voll Arkitekter AS sier at det er et standard terminalbygg der den største arkitektoniske utfordringen har vært å få alt til «å gå ihop».

– Vi har tegnet et langt bygg med mange båser som først og fremst skal være funksjonelt. Ut over det har bygget i seg selv ikke vært så veldig utfordrende, sier Sørensen.

Utviklingsdirektør i Posten, Edvard Norvik, sier at byggstandardmessig er terminalen på Digernes den modellen Posten og Bring ønsker å reise andre steder. Samlokalisering gir en åpenbar fordel. Det er også lagt vekt på transport- og miljømessige faktorer som vil bli fulgt i senere byggeprosjekter. Blant annet ønsker Posten og Bring å ligge litt utenfor de store bysentraene, men nær sentrale innfartsveger. God plass er nødvendig for å få til en effektiv drift. I Fredrikstad, Haugesund og Drammen skal det nå bygges lignende terminaler.

Terminalen på Digernes er rigget med EU-standard for uteplass pluss tre meter, for å være på den sikre siden.

Besøket av konsernsjefen i Posten var en markering av en ny tid både for Post- og Bring-ansatte ansatte på Sunnmøre og i Nordfjord, som er ett distrikt.

Det var også en stor dag for Skodje kommune. Ordfører Terje Vadset sa i talen sin at noe større har ikke skjedd siden lyset kom til Skodje, i alle fall ikke siden Straumsbrua ble bygd for 90 år siden.

– Her vil det skje mye fremover, slo han fast.

Wenaas Kapital er største eier av til sammen 400 mål tomt på Digernes. Bring-terminalen er det første prosjektet som ferdigstilles på tomta. Terminalen legger beslag på «bare» 34 mål av tomtearealet, så her er det plass til mye mer.

– Den siste finpussen av detaljreguleringen pågår nå. Vi ser for oss at området skal utvikles som et senter for blant annet næringer med stort plassbehov, sier styreleder i Wenaas Kapital AS, Nils Eirik Wenaas, til Byggeindustrien.

Jomfruelig område
Det er et jomfruelig område som nå bygges ut på Digernes, med beliggenhet i Skodje kommune bare noen kilometer fra Moa-området og Breivika i Ålesund. Digernes ligger også strategisk plassert nær E136 Ålesund-Oslo og E39 Bergen-Ålesund-Trondheim. Minst like viktig er det at Møreaksen, som skal gi ferjefritt samband mellom Ålesund og Molde, kommer om noen år. Da vil Digernes bli liggende godt plassert mellom byene. Innenfor et par timers kjøretur fra Digernes vil det bo 200.000 mennesker. Dette har nok også hatt avgjørende betydning for Postens plassering av den nye Bring-terminalen.

Wenaas er både eier og utbygger av Bring-terminalen til 125 millioner kroner. Posten Norge er leietaker. Nils Eirik Wenaas ser for seg at dette skal være hovedoppskriften for den videre utbyggingen av området. Ferdig utbygd vil det være investert anslagsvis 2,5 milliarder kroner på Digernes.

– Vi vil likevel ikke være avvisende til å selge en tomt, om den rette aktøren skulle ønske å kjøpe. Det vi derimot ikke ønsker å fire på, er kvaliteten, sier Wenaas. 

Tekst og foto: Kjell Herskedal


Flere prosjekter