Postens Østlandsterminal – utvidelse

DCIM\101MEDIA\DJI_0733.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0741.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0724.JPGProsjektsjef Erik Jacobsen og prosjektleder Hans-Olav Rosvoll i ØMF Romerike Kongsvinger.Prosjektorganisasjonen i Ø.M. Fjeld ved avslutningen av prosjektet. Fra venstre: Baktash Sadat (prosjektingeniør), Sigurd Ringen (formann), Hans-Olav Rosvoll (prosjektleder), Frank Jansrud (anleggsleder), Martin Sillerud (formann) og Knut H. Hansen (formann). Foto: Ø.M. FjeldDCIM\101MEDIA\DJI_0711.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0716.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0727.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0736.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0738.JPG
Advansialogo

Advansialogo

ØMFlogo

ØMFlogo

LinjeArkitektur

LinjeArkitektur

Terraplan

Terraplan

AskimMysenRør

AskimMysenRør

FetsundElektro

FetsundElektro

Artea

Artea

Lindablogo

Lindablogo

StensethRS

StensethRS

Byggogmal

Byggogmal

I januar 2010 kunne Posten åpne sitt nye gigantbygg Østlandsterminalen på Robsrud i Lørenskog. Nå er bygget utvidet med nye 18.000 kvadratmeter.

Fakta

Sted: Robsrud, Lørenskog

Prosjekttype: Logistikkbygg

Størrelse: 18.000 kvadratmeter

Byggherre: Posten (Posten Eiendom Robsrud)

Totalentreprenør: ØMF Romerike Kongsvinger (Ø.M. Fjeld)

Kontraktsstørrelse: 249 millioner kroner eks. mva.

Byggherrens prosjektleder: Advansia

Arkitekt: Linje Arkitektur

Landskapsarkitekt: Bar Bakke

Rådgivere: RIB, RIByFy, RIEn, RIG, RIVA: WSP Norge l RIE: Afry l RIV, RIBr, RIA: Multiconsult l RIG: Terraplan l ITB: Tek PRO l RIB stål: Stabil l BREEAM, LCA: Sweco Norge l Geotekniske grunnundersøkelser og -rapportering: Terraplan

Underentreprenører og leverandører: Stikking: Anko l Stålkonstruksjoner: Åkrene Mek Verksted l Betongelementer: Element-Partner, Spenncon l Betongarbeider: Stenseth & RS l Sandwichelementer: Lindab l Elektro: Fetsund Elektro l Rør og sprinkler: Askim & Mysen Rør l Ventilasjon: NTI l Automasjon: Nordomatic l Sikkerhetssystemer: Stanley Security l Grunnarbeider: Ole M. Almeli l Gulv på grunn: Gulventreprenøren l Glass/alu: Norske Metallfasader lFasadearbeider: Br. Iversby, Elementfasade l Taktekking: Takmesteren l Solavskjerming: Vental l Porter, lastehus: Hörmann l Heis: Orona l Lås og beslag: IBL l Trapp: Ipoa l Tømrer: RMB Miljø l Flis: Bygg & Mal l SW-himling: Plamek l Kjøkken: RP Prosjekt l Byggtapetsering: Sletvold Tapet og Gulv l Systeminnredninger: Moelven Modus l Maler: Artea l Renhold: TGS Servicepartner

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Østlandsterminalen var allerede før utvidelsen landets største postterminal, men på grunn av stadig mer frakt av pakker, ikke minst gjennom økt netthandel, hadde Posten behov for å øke kapasiteten ved terminalen, som server både Posten og Bring. Med utvidelsen er kapasiteten ved terminalen doblet.

Stor utbygging

Det nye tilbygget ble overlevert til Posten Eiendom 6. oktober, og byggearbeidene ble gjennomført av Ø.M. Fjeld i en totalentreprise. Kontrakten ble inngått i mars 2022, og var på 249 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. Byggetiden var på kun 17 måneder.

Consto Anlegg Øst har siden desember 2021 utført grunn- og utomhusarbeider for en utvidet og ny oppstillingsplass til Posten som ble ferdigstilt sommeren 2022. Dette slik at Posten kunne driftes gjennom hele byggefasen av det nye tilbygget. Oppstillingsplassen er utvidet på tomtens sørlige område og grenser mot det nye tilbygget. Det ble gravd ut rundt 30.0000 kubikkmeter masser. I tillegg ble det fylt på med tilsvarende mengde knuste masser, og det ble etablert støttemurer. Vann og avløp som krysser området ble oppgradert, og det er lagt permeabelt dekke med belegningsstein på plassen.

Det eksisterende bygget var allerede en omfattende konstruksjon, men er nå blitt betydelig utvidet. Bygget er formet som en stor L. Det nye terminalbygget er hele 220 meter langt på den lengste delen, 60 meter bredt og har en korridor på 90 meter som er koblet opp mot det eksisterende bygget. Samlet er tilbygget på 18.000 kvadratmeter BRA.

– Det har utvilsomt vært en stor utbygging som er utført på en meget kort byggetid, sier prosjektsjef Erik Jacobsen i ØMF Romerike Kongsvinger, som er et av de ni regionselskapene i Ø.M. Fjeld-konsernet. Kontrakten ble vunnet gjennom en offentlig konkurranse, med flere andre aktører.

Ø.M. Fjeld tok til å arbeide på byggeplassen, først med grunn- og omfattende sikringsarbeider, 1. juni 2022, og startet med råbygget i november 2022.

– Halvannet år byggetid er veldig kort tid, så det hele måtte planlegges godt. Det var helt essensielt for Posten at vi ble ferdige innen 17 måneder, og at man kom i drift i henhold til planen, legger prosjektleder Hans-Olav Rosvoll i ØMF Romerike Kongsvinger til.

Bygget er overlevert gjennom tre deleoverleveringer. Første overlevering fant sted i slutten av mai, andre deleoverlevering var i august og den siste overleveringen ble gjennomført i oktober.

– Posten har overtatt bygget suksessivt, og har jobbet med å innrede lokalene underveis for å komme i gang med driften så raskt som mulig. Den største deloverleveringen fant sted i august, og da skulle folk inn for å begynne å jobbe i lokalene, legger Rosvoll til. Det er omfattende og til dels teknisk avanserte  innredningsarbeider som har pågått, og fortatt pågår i deler av lokalene. Dette gjelder ikke minst det store robotlageret.

Raskt tett bygg

For å klare å rekke den stramme tidsplanen måtte entreprenøren få på plass et tett bygg raskt. Dermed har de i stor grad benyttet seg av prefabløsninger både til råbygget, fasader og tak.

– Vi måtte benytte oss av prefab for å holde nødvendig fremdrift. Dette gjaldt både bærende konstruksjon, glassfasader, kledning samt tak, sier Jacobsen.

Råbygget er direkte fundamentert på fjell, men prefab stålkonstruksjon, prefab takelementer og prefab veggelementer.

Gulvet, som har en grunnflate på hele cirka 14 000 kvadratmeter, er støpt i en underentreprise av Gulventreprenøren, og dette ble gjort etter at bygget var tett.

– Vi gravde dermed i bakken mens taket kom på plass. Selve gulvstøpen var en omfattende jobb, forteller Jacobsen.

Taket er tekket med folie og det er etablert ca. 10.000 kvadratmeter med solceller på den store takflaten. Ø.M. Fjeld har klargjort for montering av solceller, men selve utførelsen av monteringen av solcellene gjennomføres som en egen entreprise av Solcellespesialisten AS.

Roser samarbeidet

Rosvoll og Jacobsen roser samarbeidet de har hatt med byggherre Posten, og sier dette har vært avgjørende for at man klarte å komme i mål med en så kort byggetid tett inntil et anlegg i full drift.

– Prosjektorganisasjonen til byggherren har bestått av eget personell og innleide rådgivere fra Advansia. De har tilpasset driften av eksisterende anlegg i forhold til byggingen vår på en god måte, noe de skal ha honnør for. Byggherren har vært proaktive og beslutningsdyktige i gjennomføringsfasen, de har vært tydelige på hva de skulle ha og håndtert brukersiden på en god måte. Det hele har vært godt planlagt, påpeker Jacobsen.

Strenge brannkrav

Prosjektleder Rosvoll peker på at det har vært flere kompliserte elementer med utbyggingen, og at det blant annet er strenge brannkrav i et bygg som kategoriseres som et særskilt brannobjekt. De viser også til at det er avanserte tekniske anlegg i bygget, som også omfatter ekstra brannsikringstiltak.

– Vi har blant annet jobbet mye inn mot brannvesenet og rådgiverne for hvordan vi skulle løse dette, ikke minst med tanke på ulike slukkesystem på datarommene. Det er også installert et omfattende sprinkleranlegg i bygget, som skal kunne stå kontinuerlig i full drift i fire timer for å slukke en eventuell brann, sier Rosvoll.

De viser også til at logistikken har vært krevende ved utbygging i et travelt anlegg som Østlandsterminalen er, med drift døgnet rundt gjennom hele året.

– Det har vært utfordrende med logistikken her, ikke minst siden det er så stor aktivitet med full drift hele døgnet, i tillegg til sikkerhetsaspektene. Samtidig har vi kun hatt tilgang til byggeplassen fra én side på grunn av vollen i bakkant av bygget. Konstruksjonen i seg selv er egentlig enkel, men alt rundt har komplisert utbyggingen, i tillegg til den korte byggetiden, sier Jacobsen.

Breeam-klassifisering

Bygget skal miljøsertifiseres som Breeam Very Good.

– Dette har påvirket utbyggingen innen flere områder, og det har vært viktig med god planlegging og en gjennomgående tanke rundt hvordan utbyggingen skulle gjøres innen flere måter. Det er blant annet strenge avfallskrav og sorteringskrav. Vi endte på 19,5 kg avfall per kvadratmeter, med et krav på 20 kg, og sorteringsgraden endte på 99 prosent, sier Rosvoll. Det er også arbeidet mye med byggets energifleksible varmesystemer. Bygget oppvarmes via en grunnvarmepumpe som henter termisk energi fra 29 energibrønner.

– For øyeblikket arbeides det med Breeam-sertifiseringen. Vi ligger godt an, forteller Rosvoll.

Jacobsen og Rosvoll påpeker at de under hele utbyggingen har hatt et tett samarbeid med rådgiverne, og de tekniske entreprenørene. De tekniske underentreprisene er gjennomført av Fetsund Elektro, Askim & Mysen Rør og Norsk Teknisk Installasjon.

Ø.M. Fjeld har benyttet seg av Linje Arkitektur, mens det var Arkitektene Astrup og Helleren som var involvert i prosjektet i startfasen fra byggherrens side inntil man signerte totalentreprisen.

Når byggeaktiviteten var på topp hadde entreprenøren rundt 200 personer på byggeplassen, med ti personer i administrasjonen.


Flere prosjekter