Posten Bring Vagle

Nytt logistikksenter for Posten og Bring på Vagle i Sandnes. Foto: Olav Oddmund Heskestad, Veidekke

På Vagle i Sandnes har Veidekke Entreprenør og Veidekke Logistikkbygg ført opp et logistikksenter på 14.500 kvadratmeter for Posten og Bring.

Fakta

Sted: Vagle, Sandnes

Prosjekttype: Nybygg, logistikksenter

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 170 millioner kroner

Bruttoareal: 14.500 kvadratmeter

Tiltakshaver: Posten Eiendom

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør og Veidekke Logistikkbygg

Teknisk totalentreprenør: Roxel Tekniske

Arkitekt: Arkitektene Astrup og Hellern

Detaljprosjektering: Brandsberg Dahls Arkitekter

Totalrådgiver: ÅF Consult Sandefjord

Underentreprenører og leverandører: Stålarbeider: SIAS l Grunnarbeider: Vassbakk og Stol l Gulv: Jæren Gulv, Oltedal golv og ID Gulv l Sandwichelementer: Profilmontasje l Taktekking: Byggpartner l Alu/glass fasade: Time Aluminium l Blikkenslager: Vibemyr Blikk l Trapper og rekkverk: Trappeteknikk, Midthaug l Tømrer: Stavanger Bygg l Maler og gulvlegger: Interiørfaghuset T Lund l Murer: Murmester Heskje l SD-anlegg: Bautec l Sorteringsanlegg: VanRiet l Branntetting: Lilleland l Møbler: Haugstad Møbel l Lås og beslag: Låssenteret l Adgangskontroll: Stanley l Gjerder: Foraas områdesikring l Porter: Portteknikk, Sik-Tek l Storkjøkken: MP Storkjøkken l Kjøl/frys: Huurre l Rent tørt bygg: Proclean l Asfalt: Veidekke Industri l Vaskemaskin for store biler: Holta & Håland l Kulde-teknikk: RK Tekniske l Porter inn i bygget: Assa Abloy l Dieselanlegg: Norsk Energiteknikk l Solskjerming: Solskjerming & Reklame

Bygget som er ført opp i en totalentreprise for byggherren Posten Eiendom, har en entreprisekostnad på 170 millioner kroner uten merverdiavgift.

Bygget er ført opp i et samarbeid mellom Veidekke Entreprenør i Rogaland og Veidekke Logistikkbygg i Sandefjord. Bygget er tegnet av Arkitektene Astrup og Hellern og detaljprosjektert av Brandsberg Dahls Arkitekter.

Logistikksenteret består av fire hovedavdelinger; en sorteringshall for Posten, en sorteringshall for Bring, en kontordel og et kundemottak. Kontordelen har to etasjer, hallene en etasje. Kontorarbeidsplassene ligger i landskap. Langs ytterveggene i hallene er det totalt 130 laste- og lossedokker. Utenfor kantinen er det en stor terrasse. Ved kantinen er det en stor sosial sone med grønne planter på vegg og gulv. Rett innenfor hovedinngangen i første etasje er det et kundemottak.

Stålbygg

Tomta ble masseutskiftet og fylt opp med sprengsteinsmasser før Veidekke startet byggearbeidet. Gulv over pelehodene er i etterspent betong. Under uteområdene rundt bygg er det fylt opp med sprengsteing i inntil seks meters dybde. Alle asfalterte områder er dimensjonert for ti tonns aksellast.

– Bygget har en lang og slank bygningskropp med laste- og losseporter på tre av sidene. Omtrent på midten av byggets forside er det et utbygg med laste og losseporter. Bærende konstruksjon består av reisverk av stål med gråmalte sandwichpaneler på fasadene. Takene i de to store hallene består av stålplater som bæres av gitterdragere. Gulvet i hallene er i etterspent og stålglattet betong. Soner for plassering av post, og for hvor man kan gå, er markert med gul maling. Pakkesorteringsmaskinen i Brings hall er 130 meter lang. Det er åpne himlinger i hallene og systemhimlinger i kontordelen. Samlet areal er 14.500 kvadratmeter, forteller prosjektleder Tor Alf Søyland i Veidekke Entreprenør.

A-safe i kjøresoner

Det er montert A-safe i kjøresoner innvendig for å unngå at vegger og søyler i konstruksjonen blir ødelagt. Det er også montert kryssfiner på veggene for beskyttelse. Kundeområdet har universell utforming. Deler av bygget har himlingsplater med forisolering og lyddemping. I byggefasen ble det kilde-sortert i alle kjente fraksjoner, med sorteringsgrad på 88 prosent. Trafo, teknisk rom og tavlerom er bygget som brannceller. Resten av er sprinklet. Det er laget parkering til ansatte og kunder utenfor hovedinngangen. Sykkelparkering skjer i et eget bygg. 35 personer var med på bygging av råbygget. I perioden før ferdigstilling og overlevering var 65 personer med.

Varmepumpe

Bygget er prosjektert og ført opp etter TEK10. Oppvarming er basert på varmepumpe. Bygget har balansert ventilasjon. Det er to store ventilasjonsrom i hver ende av bygget. Hovedkanalføring til sorteringshaller er utført med kanaler av tekstil.

ÅF Consult Sandefjord har vært totalrådgiver, mens Roxel Tekniske har vært totalteknisk entreprenør.

Bygget ble ferdigstilt 15. mars i år.