Posten Bring logistikksenter Trondheim

Mens Posten og Bring, det siste med datterselskapet Bring Frigo AS, tidligere har vært lokalisert på fire forskjellige steder omkring Trondheim, er den omfattende logistikkvirksomheten nå samlet på et sted.

Fakta

Sted: Torgård i Trondheim

Prosjekttype: Post- og logistikksenter

Bruttoareal: 28.000 kvadratmeter

Byggherre: Posten Eiendom

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør / Norske Stålbygg

Prosjektkostnad eks. mva: 330 millioner kroner

Arkitekt: Astrup og Hellern

Byggeledelse: Posten Eiendom

Rådgivere: RIB: Siv ing Danielsen l RIBr: Norconsult l RIGeo og RIAku: Rambøll l RIByFy: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Asfalt: Veidekke Industri l Avfallsbehandling: RagnSells l Oppmåling: Nidaros Oppmåling l Grunnarbeider og utomhus: Tverås Maskin l Betongarbeid:
LH-Bygg Entreprenør l Gulvstøp: Primekss Norge l Prefab: Spenncon l Bæresystem stål: Ruukki l Elektro, lås og beslag: Bravida l Rør: GK Rør l Ventilasjon: Teknisk Ventilasjon l
Sprinkler: IPS l Kjøling: Trondheim Kulde l Heis: Heisplan l Brannsikring: Kaefer lTaktekking: Protan Tak l Fasader og blikkenslager: Profilfasade l Sandwichelementer/kjøle-rom: Huurre l Himling: Tecmo l Flisarbeid: Trøndermurer’n l Tre- og ståldører: RH-prosjekt l Kjøkken: Optimera l Maler og gulvbelegg: Rosenborg Malerteam l Gjerder/port: Foraas Områdesikring l Trapper/rekkverk: Midthaug l Glassfasader: Daaland l Solskjerming: Vental l Solcelleanlegg: Solcelle-
spesialisten l Kjøkken: Optimera

Det er på Torgård i den sørlige delen av byen virksomhetene nå er samlet, og her er det bygget opp et stort anlegg der det er lagt vekt på så vel rasjonelle løsninger for godshåndteringen som å finne frem til miljøvennlige løsninger.

Det er blitt et stort anlegg, og prosjektleder Eirik Moe fra Veidekke Entreprenør forteller til Byggeindustrien at anlegget ble gradvis tatt i bruk utover våren, med overtakelse til byggherren like før påske. Offisiell snorklipping er planlagt en gang i midten av september.

Europas mest miljøvennlige

Den nye terminalen erstatter dagens ulike anlegg, både den store postterminalen på Sluppen og andre lokaler blant annet på Trondheim havn. Terminalen på Sluppen er allerede solgt, og skal være tømt i august.

Moe legger særlig vekt på de miljømessige sidene ved det nye anlegget, som blir betegnet som Europas mest moderne og miljøvennlige post- og logistikksenter. Blant annet solcellepaneler og en vindmølle skal produsere elektrisitet til elkjøretøyene som det blir stadig flere av. Posten Norge har gått foran i bruk av el-biler, og med 1.200 elbiler disponerer man landets største flåte av elkjøretøy. I Trondheim distribueres allerede det meste av posten hjem til folk med elkjøretøy. Og på parkeringsområdet er lyktestolpene ikke koblet til strømnettet, men bruker vind- og solenergi. I alt syv lyktestolper vil produsere 6.000 kWh årlig, og på sikt er det meningen at dette også skal bidra til ladning av de ansattes elsykler.

Støtte fra Enova

Naturlig nok har Enova vært aktivt inne i prosjektet, og har bidratt med 14,2 millioner kroner for å realisere de nye miljøløsningene, dette utgjør halvparten av miljøinvesteringen.

Posten har som mål å redusere sine CO2-utslipp med 40 prosent innen 2020, og nettopp anlegget på Torgård er et prakteksempel på hvordan dette kan gjøres. På Enovas nettsider sier Ingar Norvik, som er senior prosjektleder utvikling i Posten Eiendom at man ser mulighet for at all distribusjon i Trondheim etter hvert skal være helt fri for CO2.

Energiløsningene som er valgt senker det årlige energiforbruket med 2,9 GWh sammenlignet med TEK10-kravet. Totalt bruker bygget 2,4 GWh, og mye av dette vil bli egenprodusert. I tillegg til det man selv får frem fra solceller og vind vil det i samarbeid med andre aktører i området, som Rema 1000, Brødrene Dahl og Optimera, bli etablert en energibrønn. Et eget selskap, Torgård Energi, skal kjøpe og selge overskuddsenergi fra og til deltakerne i samarbeidet. Gjenvunnet kjølevarme blir lagret i leire nede i brønnen. Den kan hentes opp igjen når det er behov, og gir mulighet for bytte mellom vanlig fjernvarme og lokal energi.

Av andre innovative løsninger kan nevnes at bygget er utstyrt med nye hurtigporter, 63 i antall, som skal kunne spare 250.000 kWh i oppvarming hvert år. Videre er det valgt vinduer som også gir minst mulig energitap.

Solcellepanelene og vindmøllen skal produsere til sammen 530.000 kWh hver år. Dette lagres i en batteripakke, og skal brukes til å lade mellom 50 og 80 kjøretøy.

Eirik Moe sier det har vært en stor jobb for Veidekke Entreprenør.

– Byggestart var i desember 2015. Siden det er det ført opp syv forskjellige bygningskropper i anlegget, og på den 70 mål store tomten er det kommet en terminal på 28.000 kvadratmeter, som omfatter både administrasjonslokaler og transport- og logistikksenter for brev-, pakke- og godshåndtering, sier Moe.

Hovedarealene er tilknyttet godshall, postterminal, parkeringshus og administrasjonsbygg.

Han sier også at det har vært en utfordrende jobb, ikke minst på grunn av en stram fremdriftsplan - som man har klart å holde. Også grunnforholdene ga en del utfordringer.

– Men overleveringen av bygget skjedde helt i samsvar med planen, sier han.

Arbeidsfellesskap

Prosjektet har naturlig nok brukt en rekke underentreprenører, i hovedsak lokale, men prosjektlederen fremhever spesielt at det er gjennomført i et arbeidsfellesskap med Veidekkes datterselskap Norske Stålbygg i Sandefjord.

– De har solid kompetanse på denne type bygg, og dette viser hvordan vi kan løse oppgaver i et samarbeid på tvers i Veidekke-konsernet, sier distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør i Trondheim.


Flere prosjekter