Direktør for samfunnspolitikk i BNL, Jørgen Leegaard. Foto: Moment Studio /BNL

Positivt å styrke Kompetansepluss

I den nye regjeringsplattformen blir blant annet program for opplæring i arbeidslivet gjennom Kompetansepluss-ordningen, styrket.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk.

- Her ligger det muligheter for bedrifter i byggenæringen til å søke tilskudd som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet, sier Jørgen Leegaard, sier direktør for samfunnspolitikk.

Over 60.000 arbeidstakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen.
– Kompetanseheving fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev, sier Jørgen Leegaard i BNL.

Les mer om ordningen her