Kim Robert Lisø, konsernsjef GK Gruppen. Foto: Nicolas Tourrenc
Kim Robert Lisø, konsernsjef GK Gruppen. Foto: Nicolas Tourrenc

Positiv utvikling for driftsresultatet til GK

Mens konsernet hadde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på -43,3 millioner kroner i tredje kvartal isolert i fjor, er dette nå snudd til 23,9 millioner i pluss.

Underliggende drift var stabil i kvartalet, og til tross for at økte materialkostnader og utviklings- og engangskostnader påvirker resultatet, ble resultat før skatt (EBT) 3,9 millioner, mot -57,2 i 3. kvartal i fjor, heter det i konsernets kvartalsrapport.

Samlet per tredje kvartal 2023 utgjorde EBITDA 43,7 millioner kroner, mot -18,1 millioner kroner i fjor. EBT endte på -14,4 millioner kroner, mot -63,2 millioner kroner per tredje kvartal 2022.

Konsernsjef Kim Robert Lisø skriver blant annet følgende i sin kommentar i kvartalsrapporten:

– Aktiviteten er stabil, og GKs driftsresultat utvikler seg positivt i kvartalet. I et mer krevende marked vinner vi både nybyggingsprosjekter og serviceavtaler som gir en sunn og balansert ordrereserve for konsernet.

GK hadde totalt 1.423,7 millioner kroner i driftsinntekter i 3. kvartal 2023, noe som er en økning på fem prosent sammenlignet med samme kvartal 2022. Akkumulert etter årets ni første måneder var driftsinntektene på 4.703,7 millioner kroner, mot 4.267,5 ved utgangen av september i fjor. Det er en økning på 10,2 prosent.

GK Gruppen opererer både i Norge, Sverige og Danmark. Omsetningen til GK Norge var per tredje kvartal 8,9 prosent høyere enn i 2022, og man har en betydelig forbedring av driftsresultat og resultat før skatt, både for tredje kvartal isolert og totalt hittil i år, ifølge rapporten, som også melder om styrket ordrereserve sammenlignet med samme kvartal i fjor. Noen av kontraktene som inngår i ordrereserven er:

  • Vikingtidsmuseet: Flerfaglig teknisk underentreprise. Total kontraktsverdi på 286 millioner kroner.
  • Ny barnehage, skole for 1.-10. trinn, flerbrukshall og svømmebasseng på Aursmoen for Aurskog-Høland kommune: Kontrakten er på 106 millioner kroner og omfatter rør, elektroinstallasjoner, byggautomasjon og ventilasjon.
  • Boliden i Odda: Ny kontrakt på elektroinstallasjoner, samt forlengelse av serviceavtaler på ventilasjon og kulde.

— Det er gledelig å se at aktiviteten opprettholdes og omsetningen øker i alle tre land, samtidig som underliggende drift er i gradvis bedring. GKs ordrereserve holder seg stabil, selv om det er regionale forskjeller i ordreinngang og til tross for at vi opplever at enkelte prosjekter utsettes. Mer krevende markedsforhold, særlig knyttet til boligbygging, treffer ulikt i våre geografier og markeder og det gjøres grep for å tilpasse organisasjonen og kapasiteten til et marked som ventes å bli krevende også i 2024, skriver Lisø i sin kommentar.

GKs samlede ordrereserve per tredje kvartal var på 4.044,4 millioner kroner, etter en betydelig styrking i andre kvartal.

— GK har i kvartalet vunnet flere stor prestisjeprosjekter i både Norge, Sverige og Danmark, et resultat av at vi prioriterer kunder og prosjekter som passer vår strategi og kompetanse, samt at vi har fullt fokus på effektiv prosjektgjennomføring og god risikostyring. Vi vinner også flere serviceavtaler og omfanget av vår servicevirksomhet øker i tråd med strategien om en balansert kundeportefølje, kommenterer konsernsjefen.