Porsche overtar Volkswagen

Sportsbilprodusenten Porsche har som planlagt sikret seg aksjeflertall i Volkswagen (VW). Porsche eier nå 50,76 prosent av aksjene i Europas største bilkonsern. 

Porsche må i henhold til svensk lov nå også tilby seg å kjøpe lastebilprodusenten Scania, der VW er dominerende aksjeeier. Men sportsbilselskapet er ikke interessert i å overta Scania, og vil bare tilby en minimumspris for selskapet, meldte tyske medier tirsdag.

Porsche hadde opprinnelig planlagt å overta mer enn 50 prosent av VW-aksjene i fjor. Men oppkjøpet måtte utsettes fordi spekulasjon foran overtakelsen drev kursen på disse aksjene opp i rundt 1.000 euro – det fire-femdobbelte av hva Porsche mente de var verdt.

Senere i år vil sportsbilprodusenten trolig forsøke å få utvidet sin eierandel i VW til mer enn 75 prosent. Det vil sikre Porsche full kontroll, fordi mindre aksjeeiere da ikke lenger vil kunne blokkere for strategiske beslutninger.

Bedriftsforsamlingen i Volkswagen ser med skepsis på Porsches overtakelse av konsernet. Fagorganisasjonene står svært sterkt i VW, mens Porsche-sjef Wendelin Wiedeking er kjent for en hard linje overfor de fagorganiserte.