Porsche Center Oslo

Porsche Center Oslo

Sted: Oslo

Prosjekttype: Næringsbygg

Kontraktsum inkl. mva:
110 millioner kroner

BTA: 4.000 kvm

Byggherre:
Bavaria Eiendom Ryen AS

Totalentreprenør:
Georg Andresen & Sønner AS

Arkitekt: To Pluss To Arkitekter AS

Prosjekt- og byggeledelse: Finvold Prosjekt Consult AS

Leietaker: Hans Henrik Riddervold

Rådgivere:
RIB: Dr. Techn. Olav Olsen - RIG: NGI
- RIBR: Skansen Consult

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Atom Elektro - Ventilasjon: TK Ventilasjon - Rør: Andenæs VVS - Heis: Elevator - Spunt og peling: Kynningsrud Fundamentering - Grunn- og utomhusarbeid: Oslo Anlegg - Prefab vegger: Con-Form Oslo - Prefab dekker: Bubble Deck Norway - Stålarbeider: Nils Løff - Metallfasader: Brødr. Iversby - Glassfasader: Saint-Gobain Bøckmann - Himlinger og skillevegger. Modulvegger Oslo - Mur-, puss- og flisarbeider: Stryken og Gulbrandsen - Malerarbeider: Harald Askautrud - Porter: Rosings Portsystemer - Brannsikring: Oslo Brannsikring - Dører: Skallevold Trevaresalg - Beslag og låssystemer: Møller Undall - Utv. rekkverk: Torsnes Industriservice

En Porsche skal preges av ypperste design og kvalitet. Men også lokalene til forhandlerne skal skille seg ut. Det gjør det nye Porsche Center Oslo på Ryen.

En Porsche stikker seg ut og er lett gjenkjennelig. Den samme gjenkjennelighet skal gå som en rød tråd hos alle forhandlerne uansett hvor i verden man er. For de som tidligere har besøkt en Porscheforhandler skal det være som å komme hjem. For de som aldri har satt sine ben der før, skal det være som å komme til himmelen.

– Det er et krav fra Porsche om standarden til de byggene vi er i. Bygget vi tidligere holdt til i tilfredsstilte ikke disse kravene. Men vi hadde også behov for større og mer funksjonelle arealer, sier adm.dir. i Porsche Center Oslo, Tomm Ingvaldsen.

God eksponering
Porsche er leietaker, og Hans Henrik Riddervold med sitt Bavaria Eiendom Ryen AS er byggherre. Georg Andresen & Sønner AS har vært totalentreprenør.

Bavaria Eiendom eide halvparten av det tilliggende bygget, men kjøpte ut den andre eieren. Derved åpnet det seg for en utvidelse og en mulighet for flytting for Porsche som en tid hadde flere alternative adresser i sikte.

Deler av plan 1 i det eksisterende bygget inneholder støttefunksjoner som garderober og delelager. Tomta eksponerer seg svært godt og den karakteristiske buen i Alucubondfasaden tar opp i seg rundkjøringen i Ryenkrysset.

– Grunnforholdene var den største utfordringen, da vi måtte spunte rundt hele bygget. Nederst var det en blanding av tørrskorpe, bløt leire og fjell. Det er brukt stålkjernepeler ned til 13 meter, sier prosjektleder hos Georg Andresen & Sønner, Roger Walle.

Det 4.870 kvm store bygget har plasstøpte betongvegger i kjeller, stålsøyler og Bubbledeck i etasjeskillere.

– Opprinnelig var det planlagt hulldekker, men på grunn av krav til store belastninger og store spenn, ble det valgt Bubbledeck. I showrommet er det kun fire søyler med spenn opp til 12 meter.

Når det gjelder den synlige himlingen ville arkitektene ha en litt mer røff look mot de andre glatte flatene.

– Det var tenkt som plater med isolasjon oppå, men ble forandret til Lett-Tak. Det var et krav til 110 mm profilhøyde i himlingen, men det lot seg ikke gjøre – Lett-Taket er på 45 mm. Vi monterte himlingsplatene først, over stålbjelkene. Oppleggspunktene ble bygd opp 12 cm, slik at Lett-Taket ligger på stålet over de synlige himlingsplatene som er skrudd nedenfra og opp. Det er første gang vi har montert himlingsplater før taket var oppe, sier Roger Walle.

Finvold Prosjekt Consult AS har hatt prosjekt- og byggeledelse, og kjente flere av aktørene fra tidligere samarbeid. De skulle blant annet kontrollere at kravene i designprogrammet til Porsche, den såkalte Corporate Identity, ble fulgt. Rent fysisk ankom en aluminiumskoffertmed to permer fra Tyskland, en for design og en for leverandører.

– Vi måtte passe på brandet, at vi fikk inn de beskrevne produktene. Det var alternative muligheter, alt trenger ikke kjøpes fra Tyskland. Men alt skal godkjennes og henge sammen i en helhet, forklarer daglig leder Terje Hagen, som også fremhever den tette og detaljerte dialogen mellom entreprenør, byggherre og leietaker gjennom hele prosjektet.

Designmanualen beskriver fasader, interiør, farge- og materialbruk. Ikke bare buen med den røde Porschelogoen som er et ufravikelig krav og som går igjen hos Porscheforhandlere verden over. Men nøyaktig beskrivelse følger også på stoler, lamper og tepper.

Studietur til Tyskland
– Representanter fra entreprenør, byggherre og fra oss var flere ganger og besøkte Porscheanlegg i Tyskland. Der bygges det stort sett på et plan, mens dette bygget har fem plan. Dette blir da også det største i Skandinavia, og tyskerne som har fulgt prosessen nøye er meget fornøyd med resultatet, forklarer arkitekt Ullrich Mende hos To Pluss To Arkitekter AS.

– Kunne det bli diskusjon om løsninger var det bare å bla opp i designmanualen, det er fordelen med et godt beskrevet konsept. Men selv om designbeskrivelsen var utfyllende var det mange arkitektoniske utfordringer og spørsmål det ikke fantes svar på og som måtte løses.

Vi hadde en stor grad av frihet, og var heldig med både en rundhåndet byggherre, og med Georg Andresen & Sønner som var opptatt av kvalitet.

Innkjøring i tre plan
Selv om terrenget skråner var det en utfordring å få til kjørbar atkomst i tre plan. Men det er allikevel oppnådd: en rampe med vannbåren varme opp til nybilsalget i showrommet i plan 3.

Til bruktbilavdelingen i plan 2 og til service og delelager på bakkeplan. Bruktbilavdelingen er klargjort for en eventuell plassbesparende bilheis.

Administrasjon og kontorfunksjoner befinner seg i en søyleløs mezzanin over showrommet. De nevnte fire søylene i showrommet muliggjør langt flere utstillingsmodeller enn det vi nå opplever. På den annen side: vurderer du å gå til innkjøp av en Porsche skal ikke plassmangel hindre bilvalget. Du skal få en sjanse til en visuell betraktning fra alle vinkler og fra flere avstander.

– Med Volkswagens inntreden i Porsche vil man på sikt få et bredere produktspekter. Vi kunne ha bygget mindre, men ser vi fremover vil alt tilsi at det er behov for mer plass. Og, ikke minst, et bygg tilpasset fremtiden, som vi håper kan bli et referansebygg i området. Vi ser at det er symmetri i alt. Det er viktig for oss som brukere at ting henger sammen og fungerer, det handler jo om produktivitet, poengterer Porsches Tomm Ing-valdsen.

Lang fartstid
Georg Andresen & Sønner er et av Oslos eldste entreprenørbedrifter, og som i år fyller 95 år.

– Min bestefar startet opp i 1915. Vi hadde planlagt å gjøre mur- og flisarbeidet selv, ikke bare betong- og tømrerarbeidet. Men hard konkurranse blant annet fra Øst-Europa har gjort at vi har tatt den tunge avgjørelsen det var å legge ned mureravdelingen vår og kun beholde noen få murere, sier Georg Andresen, som også har fjerdegenerasjon Andresen med i firmaet.

Da er det et solid plaster på såret å ferdigstille Porsche Center Oslo, som er deres største enkeltprosjekt som totalentreprenører noensinne, med glans.

Tekst og foto: Trond Joelson


Flere prosjekter