Pon Equipment med messens beste stand

Det er i år 192 utstillinger på Vei og Anlegg. Mange har lagt ned mye arbeid rundt sine stands, men juryen i kåringen av messens beste stand mener Pon Equipment fortjener årets pris.

Utdelingen av utmerkelsen fant sted på messen siste dag, lørdag.

Juryen har veklagt flere punkter i sin vurdering, og blant kriteriene som legges til grunn finner vi utnyttelse av standareal, stoppeffekt, messebetjening og kreativitet/lyssetting.

Det er i år første gang messen arrangeres innendørs, noe som både har noen nye muligheter og noen andre momenter utstillerne må ta hensyn til i forhold formgivning, typer maskiner på standen og hvordan de ønsker å fremstå.

F.v. Heidi Østerlie, Josefine Ruud, Erik Sollerud og Weronica Karlsrud.
F.v. Heidi Østerlie, Josefine Ruud, Erik Sollerud og Weronica Karlsrud.

I Juryens begrunnelse heter det blant annet:
«Det er i år første gang Vei og Anlegg arrangeres i Nova Spektrum. Pon Equipment har utnyttet denne overgangen godt. De har en stor stand med mye innhold, men fremstår likevel som ryddig og oversiktlig. Den er bygget opp på en god måte og gir et helhetlig inntrykk. Vi legger spesielt merke til hvordan hele utstillingen er rammet inn både med et stort banner som omkranser utstillingen i høyden, store takbannere og tydelige markeringer på bakkenivå for å bygge inn utstillingen i en samlet helhet. Pon Equipment har også engasjerende og imøtekommende personell som er dyktige i sin kommunikasjon med de som befinner seg på utstillingsområdet. I tillegg til et bredt spekter av maskiner har Pon Equipment etablert flere stoppunkter, aktiviteter og blikkfang omkring på standen.»

Erik Sollerud, og jurymedlem Lene Eikefjord.

Erik Sollerud, og jurymedlem Lene Eikefjord.

Det var en strålende fornøyd Erik Sollerud, administrerende direktør i Pon Equipment, som kunne ta imot prisen på vegne av selskapet.

– Dette var veldig hyggelig. Temaet her har jobbet mye med utstillingen, og vi er godt fornøyde med resultatet og hva vi kan vise frem. Derfor er det selvsagt ekstra hyggelig å kunne motta en slik utmerkelse, uttalte Sollerud i forbindelse med utdelingen.

Han er godt fornøyd med årets messe, ikke minst med tanke på antall besøkende og interessene rundt produktene, men også med at det er gjennomført en rekke salg.

– Vi har solgt flere maskiner enn vi på forhånd hadde forventet, sier han. Sollerud er også godt fornøyd med at messen i år er arrangert innendørs i Nova Spektrum (Norges Varemesse).

– Dette håper vi er kommet for å bli, sier han.

Juryen har bestått av Lene Eikefjord, Njål Hagen og Arve Brekkhus.