Pon-Cat på Berger

Pon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienPon-Cat på Berger ved Skedsmokorset, september 2016. Byggherre: Berge Retail Park ( Rimfeldt Eiendom AS), Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS, Arkitekt: Arkitektenen Astrup og Hellern AS, Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Etter 57 år i Brobekkveien i Oslo flytter Pon til Berger der et nytt kombinasjonsbygg står klar for å huse bedriften videre.

 Pon-Cat på Berger

Sted: Berger

Prosjekttype: Verksted, lager og kontorer

BTA: 20.000 kvadratmeter

Byggherre: Berger Retail Park AS (Rimfeldt Eiendom)

Totalentreprenør: Betonmast Romerike AS

Kontraktsum eks. mva.: 269 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektene Astrup og Hellern AS

Byggeledelse: Siv. Ing. Trond Thorvaldsen AS

Byggherres prosjektleder: HJH Rådgivning AS

Rådgivere: RIB: Dr. techn. Olav Olsen l RIG: Øvre Romerike Prosjektering l RIBR: Brannsafe l RI Miljø og radon: SWECO Norge l LARK og RIVA: Hjellnes Consult l RIBy: Norconsult l RIA: Rambøll Norge l ITB koordinator: Erichsen & Horgen l Oppmålingsteknisk prosjektering: Geoplan3d l RIE: Rejlers l RIV: Energima / Oddbjørn Hagen l RI Rør og Energiberegning: ÅF Infrastruktur l RI Sprinkler: BJ Sprinkler l

Underentreprenører og leverandører: Elektro: AR Elektro Prosjekt l Rør: Oslo VVS Service l Råbygg bygg 1 og 2, prefab betong øvrige: Loe Betongelementer l Stålkonstruksjoner: Hansen Sveis og Montering l Trapper, gangbruer og rekkverk: Norconstruction l Fasade- og takelementer: Borg-Bygg l Heis: Elevator l Trappeheis: TKS Heis l Grunnarbeider: Walan Maskin l Betongarbeider: Zucotec l Betonggulv: Stenseth & RS l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkken Oslo l Leveranse smøregrav: Rodin & Co l Tekking: Byggpartner l Glassfasader: EMA Glass l Persienner: Hella Norge l Lås og beslag: Lås & Sikring l Vinduer: NorDan l Brannsikring: Firesafe l Maler: Ullevål Malermesterforretning l Tømrer: RivTec l Spilehimling: Bærum ByggMontering l Porter: Assa Abloy l Kraner: Konecranes l Stillas: Xervon Norway l Oljebarer: Nederman Norge l Flisarbeider: Viking Entreprenør l Parkett: Tremiljø Parkett l Dører: Daloc l Rullegitter: Olar l Belegg og tepper: Ragnar Anderson l Adgangssperrer: Boon Edam l Foldevegg: SAXI l Minikjøkken: HTH l Innvendig skilting: Solvangs l Toalettgarnityr: SSG l Epoxybelegg: Epoxycon l Fuging: Fugemesteren l Kjerneboring: Drillcon / RivTec l Fasadeleverandør: Cembrit

To selskaper i Pon-konsernet skal ta i bruk de til sammen

20.000 kvadratmeterne som er fordelt på flere bygg, og som fra nå av blir det nye hovedsetet i Norge.

– Vi har plasskrevende aktiviteter som det ikke var lett å finne arealer til i Oslo. Samtidig ville vi ha en sentral beliggenhet. Her har vi kort vei til Gardermoen for besøkende kunder og for våre servicefolk som skal på oppdrag rundt om i verden, forklarer Pon-Cats prosjektleder Anders Røil, om den 56 mål store tomta som ligger langs E6 på Skedsmokorset.

Med blanke ark

– Bygg som dette – tilpasset våre behov – fantes ikke. Selv om vi teknisk sett er leietakere, har vi vært med fra starten av og selv designet det bygget vi ønsket oss, sier Røil.

Arkitekter er Astrup og Hellern som har stått bak flere av de store produksjons- og logistikk-anleggene her i landet de siste årene. Bak byggherrenavnet Berge Retail Park AS finner vi Rimfeldt Eiendom, som i desember 2014 inngikk kontrakt med Betonmast Romerike om en totalentreprise på 269 millioner kroner.

– Da vi fikk anbudspapirene så vi umiddelbart at dette ikke var et standard lagerbygg, men et anlegg med mange komplekse tekniske installasjoner, og med et klart definert utstyr som skulle på plass. Store deler er tiltransportert oss, mens noe er byggherreleveranser som skal monteres til slutt, sier prosjektleder i Betonmast Romerike, Kristian Tenold.

Den fysiske oppstarten var i begynnelsen av februar 2015. Grunnarbeidene avdekket både vrakelementer fra en tidligere betongelementfabrikk og forurenset masse fra et lager som Nedre Romerike Vannverk disponerte der.

– Vi måtte grave oss vesentlig lenger ned til tørrskorpeleire enn først forutsatt, og 3.600 kubikkmeter sterkt forurenset masse ble kjørt ut. Siden arbeidsmengden økte betraktelig, måtte vi bemanne kraftig opp for å klare fremdriftsplanene, sier Tenold.

Pon-Cats kombinasjonsbygg består av et kontorbygg på fire etasjer, som via et mellombygg er bundet sammen med en 160 meter lang bygning der PonPower og PonEquipment blant annet har produksjonsarealer og verksteder. To frittstående bygg i nord inneholder sveiseverksted, lakkavdeling, vaskehaller og et sentrallager for Norge med 3.500 kvadratmeter fugefrie gulv.

Det var et omfattende arbeid som lå i anbuds- og tilbudsfasen når det gjaldt gulvløsningene. Siden anleggsutstyr- og maskiner ikke stiller i fjærvektklassen, var tilbakefylling av masser, krav til steinkvalitet og komprimering viktig som forberedelser til oppbygging av gulvene. Det var forskjellige krav til ulik bruk. Enkelte steder inne er de opptil 40 centimeter tykke, og skal kunne tåle 90 tonn på 30 x 30 centimeter. PonPowers arealer har de strengeste toleransekravene til avvik etter norsk standard. Avviket måtte ikke være mer enn 3 millimeter på tre meter.

Plane, rette og holdbare

– Gulvene er de viktigste detaljen i anlegget. Funker ikke de, funker ikke bygget for oss, understreker Røil. – På arealene som PonPower disponerer må gulvflatene være absolutt helt plane og rette, siden det monteres og vedlikeholdes båtmotorer med millimeterpresisjon. Hos PonEquipment er det vekt, belastning og mekanisk slitasje som kan være kritiske elementer.

– Konkret var utfordringene å få lastene til å gå opp, med de riktige armeringsmengdene. Vi inngikk tidlig et samarbeid med Stenseth & RS, siden de hadde vært med i prøveprosjektet med vår RIB, Dr. techn. Olav Olsen. Gulvene var beskrevet med slipt overflate. Betongtypen som ble valgt var B45 M40, en lavvarme med lavt svinnpotensiale, som var krevende å legge ut, sier Tenold.

Rekord i Norge

Vel halvparten av prosjektets 20.000 kvadratmeter gulvoverflate er slipt betong. Med antall ganger gulvene er slipt, endte Stenseth & RS opp med å slipe i alt 120.000 kvadratmeter. Pon-Cats arealer på Berger har dermed Norgesrekorden i dypslipt gulvsliping av høyfast betong.

Mens gulvene til PonPower og i det frittstående lageret er jevne, og gir minimal slitasje på truckene, måtte PonEquipments gulv forsterkes ytterligere. Her skal de aller tyngste anleggsmaskinene inn for vedlikehold og service. For å beskytte de mest utsatte områdene ytterligere fra å bli ødelagt av beltedrevne anleggsmaskiner, er det støpt inn stålkassetter på 30 x 30 centimeter i gulvene. Betonmast sto selv for importen fra Tyskland av stålkassettene, som ble lagt i 24 kjørefelt.

– Utvendig fra gulv og opp er bygningsmassen kun et skjelett med Parocelementer. Det som var krevende er selve gulvene og det som ligger under dem, påpeker anleggsleder i Betonmast Romerike, Conrad Nilsen.

I takene i hallene henger traverskraner med kapasiteter opp til 40 tonn, men det under gulvene ligger et komplekst og forseglet system for distribusjon av oljer og frostvæske.

50 ulike luftsystemer

– Det tekniske her opp er noe av det mest krevende vi har vært borti. Det er opptil 50 ulike luftsystemer; luftbehandling, befuktning, ventilasjon, trykkluft, anlegg for eksos og sveisestøv. Signalene til logging av SD-anlegget kommer fra 3.000 punkter. Rør og sprinkelsystemer tilfredsstiller FM Global-krav som Cat følger.

– Byggene har i utgangspunktet vært ferdige i 4-5 måneder. Det er de tekniske leveransene, med innkobling og innregulering, som har tatt tid. Men vi føler vi har hatt kontroll hele veien, og er også imponert over alle som har bidratt med de gode kvalitetene og gjort dette mulig, sier Nilsen.

Også Anders Røil fra leietaker Pon-Cat er svært fornøyd med kvaliteten og designet. – Selv om kontorbygget på 5.000 kvadratmeter er flott å se på, er det ikke der vi har brukt pengene. Jeg anslår at 80-90 prosent av investeringene her oppe går på å gjøre systemene våre mer effektive. Det skal gi kundene våre et enda bedre produkt, avslutter Røil.  


Flere prosjekter