Pon Rental Norway inngikk 19. oktober en stor avtale med Reinertsen AS som en av to aktører for levering av utleiemaskiner de neste to årene.

Pon-avtale med Reinertsen

Pon Rental Norway har inngått en stor avtale med Reinertsen AS som en av to aktører for levering av utleiemaskiner de neste to årene.

Reinertsen utlyste en konkurranse bland utleieleverandører og baserte sitt valg av leverandør på leverandørens evne til å levere på en smidig og enkel måte, service, pris og ikke minst kvalitet og miljøbevissthet. Pon Rental Norway oppfyller alle disse kravene i tillegg til å tilby en oppdatert anleggsmaskinpark som imøtekommer Reinertsens behov, ifølge en pressemelding.

– Sterkest på utleie

– Grunnen til at vi valgte Pon Rental i tillegg til de andre aktørene vi har inngått avtale med,var at de stiller sterkest på utleie av større anleggsmaskiner. I tillegg er vi godt kjent med Pon Rental fra før. Dette er selvsagt også viktig, sier Svein Wist, innkjøpsleder i Reinertsen AS.

Mangeårig businesspartner

– Reinertsen er et firma vi er godt kjent med, og som vi har hatt business med i mange år. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å dekke behovene deres uten problemer i årene fremover. Vår styrke er den store maskinparken. Derfor har Reinertsen valgt oss denne gangen, sier Jan Aksel Eriksen, nordlendingen som er avdelingsleder ved Pon Rentals kontor i Trondheim.

Stor maskinpark

Avdelingen i Trondheim har siden oppstarten i april 2008 opparbeidet seg en fyldig maskinpark og en solid posisjon i markedet.

– Det er ikke lenge siden Pon Rental signerte en tilsvarende stor avtale med Risa i Rogaland.Vår styrke er at vi kan leie ut et bredt utvalg av små og store anleggsmaskiner. Dette gir oss et konkurransefortrinn, sier Jone Ølberg, Rental Manager i Norge.

– Slike store avtaler sikrer en jevn gjennomstrømning av utleiemaskiner og dermed også en oppdatert maskinpark. Dette kommer alle våre kunder til gode, sier Ølberg.