Politiet har kontroll over kalksilo i Verdal

Det er ikke fare for at en kalksilo i Verdal skal velte, opplyser politiet søndag ettermiddag. Sikkerhetssonen rundt siloen er redusert til 150 meter.

Et område på 500 meter ble først evakuert rundt siloen med inntil 5.000 tonn brent kalk. Det var frykt for at siloen skulle velte og at en etsende støvsky skulle ramme dem som bor i nærheten. Brent kalt virker etsende når det kommer i kontakt med væske og kan skade pusteorganer, øyne og hud.

Det var en person i nærheten som meldte ifra til politiet søndag klokken 10 etter å ha hørt et smell fra industriområdet. Like etter varslet bedriften NorFraKalk selv politiet om hendelsen.

Ved 16.30-tiden meldte politiet i Nord-Trøndelag om at situasjonen på stedet var under kontroll og at siloen ble ansett for å være stabil. En plan for tømming av siloen skal lages på et senere tidspunkt.