Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke (fra venstre), Frode Aga og Arve Brekkhus i Byggeindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke (fra venstre), Frode Aga og Arve Brekkhus i Byggeindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Podkast: Veidekke-sjefen tror ikke på full stopp

Så lenge finansmarkedene fungerer, tror ikke Veidekke-sjef Jimmy Bengtsson på krise i bygg- og anleggsbransjen.

Hvordan har krigen i Ukraina påvirket aktørene i byggenæringen, og er det mulig å si noe sikkert om markedsutsiktene i bygg og anlegg fremover?

HER FINNER DU PODKASTEN

I den siste episoden av podkasten Byggeplassen møter vi konsernsjef i Veidekke, Jimmy Bengtsson, og administrerende direktør Helge Runer i Norsk Stål.

De to snakker om store prishopp, krevende varetilgang og fremtidsutsikter i et usikkert marked. Jimmy Bengtsson legger ikke skjul på at det er krevende tider å være leder i byggenæringen, men han sier også at de har lært mye gjennom pandemien som de drar nytte av når verdensmarkedene igjen rammes av uro med Russlands krigføring i Ukraina.

– Det vi lærte oss under pandemien, og som blir forsterket nå, er at leveransetidene på det meste blir jo lengre. Oftere enn før så oppstår det forstyrrelser som gjør at leveransene ikke kommer når de skal legge om produksjonen på prosjekter når leveringssituasjonen krever det.

Administrerende direktør Helge Runer i Norsk Stål. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Administrerende direktør Helge Runer i Norsk Stål. Foto: Sindre Sverdrup Strand

– Der tror jeg bygg og anlegg har en større fleksibilitet enn andre industrier. Vi er vant til å legge om planene og gjøre oppgaver i en litt annen rekkefølge for å kunne være fleksible, sier Begtsson.

Veidekke-sjefen mener det er umulig å si noe sikkert om hvordan markedene blir fremover, men legger ikke skjul på at krigen i Ukraina har lagt ytterligere press på bransjen.

– Under pandemien kom våre kunders kalkyler under press og det ble vanskeligere å starte opp prosjekter. Når pandemien etter hvert begynte å ebbe ut, tenkte jeg personlig at vi kunne få høy inflasjon med økende renter og at det ville kunne legge ytterligere press på det å få i gang prosjekter. Så kom krigen på toppen av dette, og det gjør naturligvis ikke saken noe bedre, sier Bengtsson.

Så lenge finansmarkedene fungerer tror ikke Veidekke-sjefen på krise

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Han tror likevel ikke på full stopp eller en krise på nivå med finanskrisen.

– Når vi ser tilbake i et langt historisk perspektiv, så pleier det ikke å bli krasj så lenge finansmarkedene fungerer. Det gjør de jo nå. Av de store forstyrrelsene jeg kan huske, så hadde vi det som vi i Sverige kaller «fastighetskrisen» på 90-tallet, og så hadde vi finanskrisen i 2008. Den fikk jo store utslag, og den situasjonen synes vi ikke å være i nå. Det kan bli litt midlertidig stopp, men så lenge finansmarkedene fungerer, tror jeg ikke på noen krise, sier han.

Prisøkning og svekket tilgang

Helge Runer i Norsk Stål beskriver situasjonen som har vært i stålmarkedene de siste månedene som helt ekstraordinær.

– Prisdelen av dette er ille nok, men invasjonen av Ukraina har også ført til at tilgjengeligheten av visse typer stål er blitt mindre i et marked som i utgangspunktet var mer eller mindre i balanse, sier Helge Runer.

Tilgangen på armeringsstål bedrer seg

Han peker på at en god del produksjonskapasitet i verdensmarkedet er fjernet gjennom importrestriksjoner fra Russland og Hviterussland. Det har gitt store utslag i stålmarkedet.

– Vi har hatt en periode med månedlige prisreguleringer, og noen prisreguleringer har vært så voldsomme at vi har måttet ta de i løpet av måneden. Da snakker vi om flere tiltalls prosent, som får enorme og umiddelbare konsekvenser, sier han.

For byggenæringens del har tilgangen på armeringsstål skapt bekymring. Ifølge Runer er nå tilgangen begynt å komme mer i balanse.

– Det som har vært en utfordring og som vi har merket godt, er hamstretilstander i markedet. Vi har måttet legge ganske kraftige begrensninger på hvor mye kundene våre kan handle, sier han.

Administrerende direktør Helge Runer i Norsk Stål (fra venstre) med Frode Aga og Arve Brekkhus i Byggeindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Administrerende direktør Helge Runer i Norsk Stål (fra venstre) med Frode Aga og Arve Brekkhus i Byggeindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand