Styreleder i Fair Play Bygg Norge, Silje Skullerud, og Lars Mamen fra Fair Play Bygg Oslo og omegn var gjester hos Frode Aga og Christian Aarhus i Byggeplassen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Styreleder i Fair Play Bygg Norge, Silje Skullerud, og Lars Mamen fra Fair Play Bygg Oslo og omegn var gjester hos Frode Aga og Christian Aarhus i Byggeplassen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Podkast: Slik jobber de for å avdekke a-krim i byggenæringen

I over fire år har Fair Play Bygg Oslo og Lars Mamen jobbet med å avdekke arbeidslivskriminalitet i hovedstadsområdet. I den siste episoden av podkasten Byggeplassen gir han og styreleder Silje Skullerud et innblikk i hvordan de jobber for å avsløre kriminelle aktører på byggeplassene.

I 2022 sendte Fair Play Bygg Oslo og omegn 225 varsler om a-krim til offentlige etater fra Fair Play Bygg Oslo og omegn. På landsbasis gjennom Fair Play Bygg Norge-samarbeidet ble det sendt totalt 800 varsler.

I Oslo har daglig leder Lars Mamen ledet Fair Play-arbeidet siden 2019, og ifølge Mamen er det bevegelse i arbeidet mot a-krim. Han merker en holdningsendring i flere deler av samfunnet.

 I den siste utgaven av podkasten Byggeplassen har han med seg den ferske styrelederen i Fair Play Bygg Oslo og omegn, Silje Skullerud, og vi får høre om hvordan organisasjonen jobber for å avdekke a-krim.

– Det viktigste verktøyet vi har er at vi har bygget opp en tillit i disse miljøene, og så går det rykter om at det er et poeng å si fra til Fair Play. Da skjer det noe. Du får hjelp og du får noe tilbake dersom du sier fra, sier han og viser til prat som går mellom arbeiderne i de polske, litauiske og rumenske delene av den norske byggebransjen.

– Vår metode er først og fremst gå ut og snakk med folk. Det er da vi avslører de virkelig store tingene. Det å se på dokumenter og lese offentlige postjournaler gir deg et visst bilde, men det er arbeidstakerne som sitter på den viktige informasjonen, sier Mamen.

Samtidig er det også utfordringer ved å være synlig ute på byggeplass.

– Vi har også den opplevelsen at når vi er på byggeplass, så ser folk hvem som snakker med hvem. Da er det er ikke alltid like lett å få informasjon. Men vi kan dele ut visittkort og brosjyrer, og så får vi informasjon i etterkant.

Ofte får de kontakt med arbeidstakere som er blitt utnyttet når skaden allerede har oppstått. Han forteller om personer som ikke har fått lønn på tre-fire måneder og som til slutt gir opp kampen mot arbeidsgiver.

– De oppsøker en eller annen hjelpeorganisasjon som bidrar med nødhjelp. Først da kommer sakene frem. Vi skulle gjerne ha hatt tipsene langt tidligere, sier Mamen.

Men det blir stadig enklere å tipse. Mamen forteller blant annet om et samarbeid de har med det private byggherren Fredensborg Bolig der det er hengt opp QR-koder på byggeplassene. Kodene sender arbeidstakerne rett inn til på Fair Plays hjemmeside, nettopp for å senke terskelen for å tipse.

– På vår hjemmeside kan de finne en varslingskanal som alle på Fredensborg Bolig sine plasser kan bruke for å tipse  oss, sier Mamen.

I episoden forteller også den nye styrelederen i Fair Play Bygg Norge, juristen Silje Skullerud, om hvordan selskaper i byggenæringen påvirkes av nye åpenhetsloven som ble innført i fjor.

Skullerud og Mamen forteller også om hvilke røde flagg de seriøse entreprenørene må se etter for å unngå at kriminelle aktører kommer seg inn på byggeplassene lenger ned i verdikjeden.