Kristian Ruth i Finans Norge og Isak Oksvold i Møller Eiendom er gjester i denne episoden av Byggeplassen. Foto: Stefan Offergaard
Kristian Ruth i Finans Norge og Isak Oksvold i Møller Eiendom er gjester i denne episoden av Byggeplassen. Foto: Stefan Offergaard

Podkast: Dette vil EUs taksonomi bety for norsk byggenæring

Om to måneder skal EUs taksonomi tre i kraft. Dermed kan det bli vanskeligere og dyrere å få finansiering til prosjekter som ikke defineres som bærekraftige, også i Norge.

Her kan du høre hele episoden.

I den siste episoden av Byggeindustrien og Bygg.no sin podkast Byggeplassen snakker vi om høstens store buzz-ord; taksonomi. EUs taksonomi skal innføres i unionen allerede 1. januar neste år, og vil også bli en del av EØS-avtalen. Foreløpig er det usikkert når den blir implementert her til lands, og den er fortsatt ikke behandlet i Stortinget. Det som derimot er sikkert er at den vil få mye å si for finansieringen av byggeprosjekt, også i Norge.

– Taksonomi skal gi EU en definisjon på hva de ser på som en bærekraftig økonomisk aktivitet. Den er bygget opp på aktivitetsnivå, og ikke selskapsnivå, så hvert selskap kan drive med mange aktiviteter. Hver av aktivitetene kan klassifiseres som bærekraftige, eller ikke bærekraftige, forklarer fagsjef for bærekraft i Finans Norge, Kristian Ruth.

Isak Oksvold i Møller Eiendom forteller at disse EU-reglene på et eller annet vis kommer til å påvirke oss i Norge. De har begynt å kartlegge hva en bærekraftig aktivitet er.

– Vi har begynt å se på vår aktivitet og våre bygnigner i forhold til det perspektivet. Vi har sett på hva slags løft er det vi trenger å gjøre for å bli mer bærekraftig som eiendomsvirksomhet, forteller han.

Ruth forteller at det er veldig viktig at norske aktiviteter også kan klassifiseres i henhold til dette systemet, men her er det noen utfordringer.

– Dette systemet refererer til en del EU-definisjoner og EU-regelverk som man ikke har i Norge. Her må det gjøres avklaringer, for hvis man ikke får gjort det, så er man i fare for at en del norske aktiviteter ikke kan klassifiseres som bærekraftige kun fordi vi ikke har de riktige definisjonene eller regelverkene implementert i Norge, sier Ruth.

– Hva kan skje dersom man ikke bli klassifisert som bærekraftig?

– Det er ingen som vet hvilken effekt denne taksonomien vil få. Men den er jo laget utifra EUs målsetning om bærekraftig finans, og har en del målsetninger. Blant annet at kapitalen skal vris mot mer bærekraftige investeringer. Deres hypotese er at man får en ensartet definisjon på hva som er bærekraftig, så vil kapitalen vris i en mer bærekraftig retning. Hvis man kjøper den hyoptesen, så vil det kunne ha finansieringsimplikasjoner, det at man ikke er bærekraftig kontra bærekraftig, forteller Ruth.

– Så det kan bety at du ikke får lån?

– Det kan enten bety at du ikke får finansiering eller at du får dyrere finansiering. Men det er viktig å påpeke at denne taksonomien ikke legger noen føringer for hva du kan finansiere eller ikke. Den legger kun føringer om at man skal være åpen om sine aktiviteter, så skal kapitalmarkedene selv bestemme hva man finansierer og til hvilken pris, svarer han.

Hør mer om hvordan Ruth og Oksvold tror dette vil påvirke næringen og de forskjellige delene av den i denne podkasten.