Illustrasjon: Arkitema architects

Plusshus-sykehjem i Oslo stanset

Fylkesmannen mener Oslo kommunes miljøvennlige prestisjeprosjekt, Tåsenhjemmet, blir for stort og har for små grøntarealer.

Det skriver NRK i en artikkel denne uken.

Det nye sykehjemmet på Tåsen i Oslo skal huse 135 sykehjemsplasser og være så miljøvennlig at det produserer mer energi enn det forbruker. Det er Omsorgsbygg i Oslo kommune som er ansvarlig for prestisjeprosjektet.

– På verdensbasis er dette prosjektet helt i front, uttalte Flemming Idsøe, prosjektleder i Omsorgsbygg, da kommunen lanserte prosjektet i mai 2017.

Det var Plan- og byggningsetaten som innvilget byggetillatelsen, og ga dispensasjon fra reguleringsplanen. Men etter protester fra naboene har Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendt byggesaken i retur til kommunen. Fylkesmannen skriver her blant annet at kommunen bryter sin egen reguleringsplan.

Prosjektet er 14.000 kvadrameter stort, men fylkesmannen mener reguleringsplanen kun gir adgang til 8.000 kvadratmeter. Det påpekes også at grøntarelene er for små, skriver NRK.

Etter planen var byggestart første halvår 2019, og det toppmoderne sykehjemmet skulle stå ferdig i 2020. Fylkesmannen har nå anbefalt kommunen å søke om en omregulering.

Det er HENT som skal bygge Tåsenhjemmet, og de varsler store forsinkelser som følge av en eventuell omregulering.