Plansjef

Stange kommune ligger trygt plassert på solsiden av Mjøsa, med Hamar som nærmeste by, og ca. en times kjøretid til Gardermoen. Kommunen er i god vekst med en positiv befolkningsutvikling med ca. 20 000 innbyggere, og preges av levende lokalmiljøer og et aktivt kulturliv. Stange har flotte fasiliteter for varierte fritidsaktiviteter både sommer og vinter. Mer info finnes på www.stange.no Med sin sentrale beliggenhet i forhold til Oslo-regionen, vil kommunen være blant de mest attraktive områder for økt bosetting.

Plansjef er ansvarlig for samfunns- og arealplanlegging, miljøvernarbeid, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og geodata samt adressering. Videre administrerer planavdelingen også kommunens eiendomsskatteordning. Avdelingen har 14,6 årsverk.

Mer info finnes på www.stange.no


Firma Stange kommune
FylkeHedmark
StedStange
Søknadsfrist22.02.2015

Stange kommune søker Plansjef med solid forståelse for stillingens fagområder, spesielt innen arealplanlegging, og dokumentert lederfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet. Plansjefen rapporterer til kommunalsjef Samfunnsutvikling.

Stillingen som Plansjef har i hovedsak ansvar for å gjennomføre prioriterte planoppgaver iht. budsjett- og økonomiplan samt økonomistyring og personalledelse. I tillegg til lederoppgaver, byr stillingen på varierte oppgaver over et bredt faglig spekter. Stange kommune har et utstrakt samarbeid med nabokommunene.

Vi søker en person med relevant høyere utdannelse fra universitet/høgskole, kunnskap og erfaring i planleggingsprosesser samt evne til samarbeid med både politisk og administrativt nivå.

Vi ønsker en plansjef med gode kommunikasjonsevner, en synlig og tydelig lederstil og evne til å være en faglig og strategisk veileder i dialogen med medarbeidere, politikere og publikum.

Stillingen lønnes i henhold til kommunens regulativ, og inngår i de til enhver tid gjeldende pensjons- og forsikringsordninger. Nærmere opplysninger kan gis av Mercuri Urval v/ Bjørn M. Godsveen, tlf. 975 59 063 eller kommunalsjef Frode Haugan, tlf. 941 50 176.

Du kan vise interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 22. februar 2015. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver frem til søknadsfristens utløp.

Søk stilling

Vis flere stillinger: