Planlegger

Vann i alle former!

Hvor skal vannet gå i fremtidens Tromsø?

Er du en som har ideer og visjoner?

Har du lyst å jobbe med vann i alle variasjoner?

Tromsø kommune er blitt kjent som opplevelsesbyen. Dette gjelder både for byen og dens omegn. For nærmere innsyn i alternativene anbefales følgende link. www.visittromso.no

FirmaTromsø kommune, Vann og avløp
FylkeTroms
StedTromsø
Søknadsfrist01.09.2014

Tromsø kommune, Vann og avløp søker Planlegger

Plan og utbygging på Vann og avløp består av 14 medarbeidere som har ansvaret for planlegging og utbygging av vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter ledningsnett, pumpestasjoner og behandlingsanlegg for drikkevann og avløpsvann.

Hovedoppgaver for deg som planlegger vil være:

  • Utarbeide områdevise VAO-planer (vann-, avløp- og overvann) som ledd i vår fornyelsesstrategi
  • Medvirke i arbeidet med utvikling av overordnede prinsipper for fremtidig overvannshåndtering
  • Utrede løsningsvalg for gjennomføring innen nyanlegg og fornyelse
  • Ivareta byggherrerollen mot innleide rådgivere
  • Medvirke til å sikre gode VAO-løsninger gjennom koordinering mot det øvrige kommunale planverket

Vi søker etter person som har:

  • Relevant utdanning fra høgskole-/universitetsnivå
  • Relevant erfaring i forhold til stillingens beskrevne hovedoppgaver
  • Engasjement og initiativ
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Evnen til å skape resultater i et entusiastisk samarbeid med andre, men som også kan arbeide selvstendig, effektivt og strukturert

For nærmere informasjon om stillingen tas det kontakt med;

Plan- og utbyggingsleder Geir Berntsen, tlf. 77 79 14 70 eller mob. 990 98 659

VA-sjef Geir Helø, tlf. 77 79 14 71 eller mob. 906 43 216.

Søknad med attester og 2 oppgitte referanser sendes innen 1.september 2014 til Tromsø kommune, Vann og avløp, Postboks 2513, 9272 Tromsø eller E-post: postmottak.vannogavlop@tromso.kommune.no. Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Vis flere stillinger: