Next Pampa 2.0 planlegges som verdens første kryptobygg. Illustrasjon: Next Pampa 2.0

Planlegger verdens første krypto-bygg med Bitcoin-utvinning

New Pampa 2.0 i Buenos Aires planlegges som verdens første krypto-bygg.