<p>Sørvest for eksisterende E6, ønsker Mjøsbyen AS å utvikle et 231 dekar stort tomteareal.</p>Gjengen bak de store planene. F.v eiendomsansvarlig Erik Weisser-Svendsen i Moelven Industrier, styreleder Axel Krogvig i Stand Brænderi, rådmann Jørn Strand og ordfører Anita Ihle Steen (begge Ringsaker kommune), Arthur Buchardt i AB Invest og Knut Hage i CC Gruppen. Foto: Jørn Hindklev

Planlegger ny «by» ved Mjøsa: Her skal Mjøsbyen AS investere tre-fire milliarder kroner

På et møte i Moelv tirsdag lanserte Mjøsbyen AS, bestående av AB Invest og CC Gruppen, planer om en storstilt utvikling av et 231 dekar stort tomteområde i Moelv i Ringsaker kommune.

– Her ved den nye Mjøsbyen skal det bygges for tre-fire milliarder kroner de neste 30 årene, sier Arthur Buchardt.

Det er altså indrefileten i Moelv det dreier seg om. Et 231 dekar stort tomteareal som strekker seg sørvest for nåværende E6. Midt gjennom tomtearealet vil også ny fremtidig firefelts E6 gå når vegen til Mjøsbrua er ferdig bygd i desember 2020.

Grunneierne for tomtearealet er Strand Brænderi AS og Moelven Industrier ASA.

Utviklere med hjerte for Ringsaker

Det er to utviklere med hjerte og røtter for Ringsaker gjennom Arthur Buchardt i AB Invest og Knut Hage i CC Gruppen som nå tar et tak for å utvikle det spennende tomtearealet som er tiltenkt for både boliger og næringsareal.

Knut Hage og Arthur Buchardt ønsker å bygge den nye Mjøsbyen. Foto: Jørn Hindklev

– Vi har hatt skisser og tanker om hvordan vi kan utvikle dette området best mulig. Område i forandring og vi tror Moelv blir det fremtidige navet i Mjøsregionen. I en radius på 30 minutter med bil når man nesten 200.000 mennesker og 70-80 prosent av befolkningen i Hedmark og Oppland. Det er en type befolkning som ikke ser kommunegrenser og fylkesgrenser. Vi tror at om 10-15 år er det etablert dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Lillehammer, sier han.

I dette mulighetsvinduet ønsker utviklerne å etablere boliger og næring i den nye Mjøsbyen. Buchardt sier at utbyggingen vil bli en etappevis utbygging som vil gå over 30 år.

1.000-2.000 boliger

Utviklerne påpeker at prosjektet har blitt møtt med positiv entusiasme fra Ringsaker kommune.

– Det har vært positivitet hele vegen. Det har bidratt til at vi også synes dette er veldig interessant å være med på videre. Det skjer alltid noe ved nye bruføtter og det vil det også gjøre her når den nye Mjøsbrua blir etablert. Moelv blir et knutepunkt når man også har i bakhodet de ulike destinasjonene i området, sier Knut Hage.

Detaljerte planer for innhold i den nye Mjøsbyen er ikke lagt, men utviklerne tror det kan bli bygd 1.000-2.000 boliger og noe næringsareal.

– Dette skal ha et bærekraftaspekt og vi satser på mest mulig kortreise trematerialer. Vi tror det er fremtiden for å kunne bygge med et lavest mulig CO2-fotavtrykk, fastslår Buchardt.

Investorene legger merke til ny motorvei

Nye Veier vil være ferdig med ny firefelts E6 til Moelv i desember 2020.

– Det er morsomt å se at det legges merke til av investorer og kommuner at vi bygger 110 kilometer i timen motorvei. Målet vårt er at vi skal være ferdig til Øyer sentrum senest 2027, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (AP) fastslår at Moelv alltid har vært sentralt, men vil med de nye planene bli enda mer sentralt.

– Ringsaker kommune har hatt en egen E6-strategi og vi ser nå at det har vært veldig riktig. De som eier et areal og ønsker å investere er opptatt av kommunikasjon. Jeg er glad for at vi har grunneiere som ønsker å bidra til å utvikle samfunnet videre, og jeg er glad for at noen vil bruke tid og penger på å skape fremtidens Ringsaker. Når man sitter med et ansvar, har man ansvar for det som skjer i dag, men man må også være med å tilrettelegge for det som skal skje om 30 år, sier hun.