Planlegger for jernbaneteknikk, togdrift og spor. Prosjektet Ny jernbanetunnel gjennom Oslo

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist17.06.2019

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Follobanen og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Vi er nå i gang med å etablere faggruppe for et av landets mest krevende samferdselsprosjekter, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, og søker nå planlegger jernbanetekniske fag med fokus på togdrift og spor.

Du vil få ansvar for oppfølging og utvikling av prinsipper for sporgeometri for hele prosjektet, slik at den nye tunnelen inklusive stasjoner og vendespor får god avvikling av ønsket togtrafikk. I tillegg må du sikre gode løsninger som hensyntar alle de jernbanetekniske fagene. Vi ønsker deg som kan ta ansvaret for prinsipper og helheten i den tekniske prosjekteringen, og sterkt bidra til å styre prosjekt i riktig retning.

Vi kan tilby en meget faglig utfordrende og meningsfull arbeidshverdag i et stort og omfattende prosjekt med høye ambisjoner.

Stillingen rapportere til prosjektleder.

Arbeidssted er Oslo i sentralt beliggende og moderne lokaler.

Arbeidsoppgaver

 • Finne og utvikle tverrfaglige innovative gode løsninger for de alternative traseene under Oslo.
 • Samarbeide tverrfaglig med fag som trafikk og kapasitet, sporgeometri og signal samt øvrige fag som kan ha betydning for sporløsninger.
 • Bistå med tett oppfølging og samarbeid med rådgiver innenfor jernbaneteknikk og jernbanen som et system.
 • Være med å utforme arbeidsbeskrivelser for jernbaneteknikk i forbindelse med inngåelse av rådgiverkontrakter og evt. andre jernbanetekniske utredninger.
 • Muligheten til å delta i teamet til fagansvarlig linjen, fagansvarlig konseptdokumentet og fagansvarlig prosjekteringsledelsen. Deriblant bidra til utarbeidelse av Teknisk designbasis og Konseptdokumenter for Utbyggingsdivisjonen.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen et eller flere av fagområdene innen jernbaneteknikk/jernbaneplanlegging. Relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning.
 • Kunnskap og interesse for logistikk, togdrift, sporplanlegging og togframføring.
 • Erfaring fra et eller flere av de jernbanetekniske fagene.
 • Kunnskap om relevante standarder og teknisk regelverk.
 • God formuleringsevne på norsk
 • Nyutdannede med særlige kvalifikasjoner vil også kunne komme i betraktning og oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Være løsningsorientert og innovativ.
 • Ta initiativ, være besluttsom, strukturert og ryddig.
 • Identifisere deg med Bane NOR sine verdier; åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • I disse dager flytter vi inn i vårt nye og topp moderne hovedkontor (BREEAM-NOR Excellent) i gangavstand fra Oslo S.
 • Som ansatt i Bane NOR kan du benytte deg av vår personalbillettordning på tog, egen innendørs sykkelparkering og treningsfasiliteter.
 • Vi har gode pensjonsordninger, fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt.

Spørsmål om stillingen

Elin Bustnes Amundsen

Prosjektsjef Ny jernbanetunnel gjennom Oslo

Telefon 992 11 565

Morten Leknes

Leder Baneteknikk og prosjekteringsledelse

Telefon 909 20 664

Søk stilling

Vis flere stillinger: