Slik vil det se ut ved tunnelinnslaget på Kvitsøy. Illustrasjon: Statens vegvesen / Norconsult

Planlegger byggestart for Rogfast like over nyttår

NCC ligger best an til å sikre seg den aller første kontrakten på kjempeprosjektet Rogfast som skal sikre ferjefri forbindelse mellom Stavanger og Haugesund. Rogfast er en del av giganten Ferjefri E39.

Prosjektleder Tor Geir Espedal opplyser til Byggeindustrien at kontrakten omfatter en tverrforbindelse i to tunneler til de kommende hovedtunnelene. Tunnelene som hver er på 1,9 km, skal bygges ved Arsvågen ferjekai i Bokn kommune på nordsiden av Boknafjorden. NCC har levert inn et anbud på 183 millioner kroner som det laveste anbudet. Hvem som får anbudet, avgjøres om en måneds tid og med planlagt byggestart like over nyttår.

Tor Geir Espedal. Arkivfoto

Dermed er det første av de riktig store prosjektene på Ferjefri E 39 i gang, Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel på 26,4 km og til antatt pris på 17 milliarder kroner. Før jul starter arbeidet med å prekvalifisere de entreprenørene som skal slåss om de tre hovedkontraktene. Avdelingsdirektør Kjartan Hove i Statens vegvesen opplyser at det neppe blir mer enn tre eller fire entreprenører som blir funnet kvalifisert nok for de tre store tunnelkontraktene.

De endelige anbudspapirene sendes ut i løpet av vinteren, og med tildeling sommeren 2018. Planlagt byggestart er samme høst.

Prosjektledelsen for «Ferjefri E 39» har delt kontraktene opp i tre deler. Disse er:

· Tunnel fra Mekjarvik i sør, anslått pris på 2,8 milliarder kroner

· Tunnel fra Bokn i nord, antatt pris 2,8 milliarder

· Tunnel med undersjøisk toplanskryss og forbindelse opp til Kvitsøy, 3,4 milliarder kroner.

Går alt som planlagt skal den første bilen kunne kjøre gjennom den 26,4 kilometer lange tunnelen en gang i 2025, eventuelt året etter.