Kronerulling har hindret at arbeidet med det planlagte verdensarvsenteret for Urnes stavkirke i Luster stopper opp. Foto: Martin Lerberg Fossum / NTB
Kronerulling har hindret at arbeidet med det planlagte verdensarvsenteret for Urnes stavkirke i Luster stopper opp. Foto: Martin Lerberg Fossum / NTB

Planlagt verdensarvsenter reddet av kronerulling

Kronerulling har hindret at arbeidet med det planlagte verdensarvsenteret for Urnes stavkirke stopper opp.

Da det planlagte verdensarvsenteret ikke fikk støtte over statsbudsjettet, var det fare for at hele prosessen ville stoppe opp, skriver Nationen.

Nå har Luster kommune gitt 700.000 kroner til arbeidet, mens en privat giver har gitt 600.000, noe som sikrer 60 prosent av finansieringen av arkitektkonkurransen for senteret. Fortidsminneforeningen, som leder arbeidet, regner med å dekke det resterende beløpet med egne midler.

Urnes stavkirke ligger i Luster kommune, og ble bygget rundt 1130. Den er Norges eldste stavkirke.