Pir Heistad

Helt ytterst på tomten som tidligere huset en konserverings-fabrikk har Veidekke bygget boligprosjektet Pir Heistad med 22 leiligheter i vannskorpen på Eidangerfjorden i Porsgrunn.

Fakta

Sted: Porsgrunn

Prosjekttype: Leilighetsbygg

Byggherre: Pir Heistad

Bruttoareal: 2.613 kvadratmeter

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 70 millioner kroner

Arkitekt: Børve Borchsenius

Rådgivere: RIB: Sweco l RIG: Grunnteknikk l RIA: Norconsult l RIBfy: Termoenergi Norge l RIBr: AFRY Norge l RIVa: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: GK Rør l Elektro: PEC Elektro Sandefjord l Ventilasjon: Bacas l Rekkverk: Sagstuen l Taktekking: Byggpartner l Maler og flislegger: Bach Johansen Interiør & Håndverk l Parkett: Bo Andren l Blikkenslager: Freitag l Lås: Sikkerhetskompaniet l Aluminiumsdører: Umbra l Utomhus: Anleggsgartner Nordengen l Ståldører: Firesafe l Peling: Sør-Norsk Boring l Gulventreprenør: Vestfold Gulvavretting l Byggevarer, kjøkken, hvitevarer og garderober: Optimera l Vinduer: Lian l Dører: Swedoor l Fast innredning: Carlsen Fritzøe Aasland

Tomten som man nå har bygget på huset tidligere Heistad Fabrikker på Heistad utenfor Porsgrunn. Fabrikken produserte både syltetøy og ulike konserverte produktet som rødbeter, rødkål, surkål og sylteagurker, og Heistad-logoen var i mange år velkjent i hele Norge. På det meste hadde fabrikken 120 ansatte, men i 1988 ble produksjonen lagt ned. I konserveringsasken har det reist seg flere boligprosjekter, inkludert Pir Heistad helt i vannkanten på Eidangerfjorden.

– Børve Borchsenius fikk først i oppdrag å regulere tomten for tidligere eier. Det har vært en lang, men grei prosess. Etter ferdigregulering ble den solgt videre til Prosjektas, som har vært byggherren. Med ganske faste rammer på høyder og det meste, og et skisseprosjektet som ble tatt ganske langt i reguleringsplanen, forklarer arkitekt Christian Hellstrøm i Børve Borchsenius til Byggeindustrien.

Pir

Helt i starten på januar 2019 startet Veidekke Entreprenør med arbeidet på tomten.

– I utgangspunktet skulle alt være revet, men vi fant diverse i grunnen her. Blant annet nesten 500 tonn betongfundamenter som måtte pigges og rives. Da det dukket opp forurensede masser stanset alt arbeidet. Lokale myndigheter ble kontaktet og Veidekke Miljø ble engasjert til å kartlegge omfanget og utarbeide tiltaksplan for å fjerne massene, så arbeidene kunne starte opp igjen så raskt som mulig, sier anleggsleder Øyvind Skjønstad i Veidekke Entreprenør Vestfold/Telemark til Byggeindustrien.

Det eneste som står igjen etter den gamle fabrikken er piren som har gitt sitt navn til prosjektet. På den ene siden av bygget stikker det en stor og solid pir ut i vannet. Her kjørte kunne tog hente og bringe gods sjøveien. I prosjektet foreligger det planer om å pusse opp selve piren. Men kontrasten til bygget som har reist seg er også fin.

Plasstøpt

– Vi har bygget et boligprosjekt på fire etasjer pluss parkeringskjeller. De tre nederste etasjene er ganske like, mens den fjerde er trukket litt inn, forklarer entreprenøren.

– Alt er bygget i plasstøpt betong med innspente vegger av tre, og fasade med royalimpregnert kledning. Det er opp til tre meter utkragede balkonger hele veien, som er plasstøpte med isokorb-løsning. Grunnen til at vi valgte å bruke isokorb-løsningen var at bygget lå så tett på vannet. Under prosjektering av råbygget kom det frem at en søylerekke på utsiden av bygningskroppen ville føre til at vi mest sannsynlig måtte bore stålkjernepeler i sjøen, noe som er både kostbart og utfordrende, legger Skjønstad til.

Alle leilighetene har store og usjenerte balkonger med utsikt mot Eidangerfjorden. I tillegg har alle balkongene foldedører som gjør at du kan utvide den åpne stua ut til balkongen. I og med at fjorden er nærmeste nabo, og at det er hele skillevegger mot naboleiligheten, så er uterommet veldig privat. Senere er planen at det skal bygges båtplasser ut i fjorden.

Under selve leilighetene, og helt nede på kote 1, ligger parkeringskjelleren. På grunn av nærheten til vannet, er den bygget i vanntett betong. Under parkeringen er det stålkjernepeler til fjell.

– Har det vært noen spesielle utfordringer i prosjektet?

– Siden to av fasadene ligger over vann, så er det ikke like mange angrepspunkter som på et vanlig prosjekt. Alt måtte inn i bygget fra baksiden, og det var umulig å ha fasadestillas siden ytterkanten gikk i flust med vannkanten. Det har vært mange glassfasader som har blitt transportert inn fra baksiden, forklarer arkitekt Hellstrøm.

Tidliginvolvering

Både arkitekt og entreprenør skryter av samarbeidet innad i prosjektet, og trekker frem tidliginvolvering av alle parter som viktig.

– Det har vært et utviklingsprosjekt med Prosjektas og Veidekke, hvor vi har fått komme inn tidligere enn vanlig. Da har vi kunne påvirke utformingen av bygget sammen med arkitekten. Det har vært en suksessfaktor for oss, og har fungert veldig bra, sier Skjønstad.

– Det er annen prosess når entreprenøren kommer inn helt tidlig i prosjektet. Det er en spennende prosess, men det kan også være krevende. Vi har forskjellig fokus, men målet har vært å få til et flott prosjekt. Vi har hørt på hverandre, så det har det vært en god prosess, utdyper Hellstrøm.

– Vi synes jo det er gøy å få lov til å være med å bygge noe slikt som er så spesielt og annerledes, og vi har strukket oss litt for at det skal bli flott, avslutter anleggslederen.