Pipelife lanserer nå rekrodstore Pragma Infra rør. Tidligere har Pipelife hatt rør opptil 1000 millimeter. Nå kommer også rør med innvendig diameter på 1200 og 1400.  Foto: Pipelife.

Pipelife lanserer rekordstore DV-rør

Pipelife kan nå tilby dobbeltvegga PP-rør med innvendig diameter på 1200 og 1400 millimeter. Ifølge Pipelife er dette Europas største rør av denne typen.

Rørleverandøren Pipelife Norge lanserer nå det selskapet beskriver som Europas største dobbeltvegga PP (polypropylen) plastrør med integrert muffe, med et komplett dele-program i dimensjonene DN/ID 1200 og 1400 millimeter, og med kvalitetsmerket Nordic Poly Mark, skriver Pipelife i en pressemelding.

Krevende arbeid

Produktsjef Bård Moen innrømmer at det har vært et krevende arbeid å utvikle rør som tilfredsstiller kundenes krav til både funksjonalitet, brukervennlighet og de strenge kvalitetskravene i Nordic Poly Mark.

–Dette har vært et utfordrende og langvarig innovasjonsprosjekt for både utviklingsavdelingen og produksjonen vår, men nå har vi altså klart det som ingen har lyktes med før – å lage et stort PPDV-rør med integrert muffe og som møter alle kravene i Europas strengeste rør-standarder. Derfor er vi nå først og fremst veldig fornøyde med og forventningsfulle til det å kunne tilby produktene til entreprenører, veibyggere, kommuner og andre av våre kunder, som også har ventet tålmodig på denne milepælen, sier Moen. Pipelife har tidligere har hatt PP DV-rør opp til ID 1000 mm i sin portefølje.

Overgang fra betongrør

Det vil ifølge Pipelife være behov for de nye Pragma Infra-rørene både som stikkrenner gjennom vei og andre steder der store mengder overvann skal håndteres. Pipelifes salgssjef på VA, Ragnar Holth, møter stor interesse for Pragma Infra – spesielt fra entreprenørene på de store veiprosjektene.

– Vi står jo bare i startgropa av en rekordaktivitet når det gjelder nye, store veg- og baneanlegg i Norge de kommende tiårene, og vi ser for oss at de store Pragma Infra-rørene vil kunne forsterke overgangen fra de tradisjonelle betong-rørene, til denne nye generasjonen av lette, store og robuste plastrørsystemer, sier Holth.

Først ute med miljødeklarasjoner

Salgs- og markedsdirektør Trond Skogseth tror at de store Pragma Infra-rørene tror det også ligger betydelige eksportmuligheter for de nye dimensjonene.

– Vi opplever at våre søsterselskaper i hele Europa er veldig interesserte i disse produktene. Å kunne arbeide med lette og robuste plastrørprodukter, i stedet for tunge betongsystemer, har ikke minst en stor HMS- og miljøgevinst. Pipelife har, som eneste rør-leverandør i Norge, publisert miljødeklarasjoner (EPDer) på disse og flere andre av rørene våre. I forhold til en del andre rørsystemer setter store DV-rør av PP merkbart mindre CO2-avtrykk i sitt livsløp. Vi forventer at kommuner, byggherrer, grossister og andre bransjeaktører vil utnytte muligheten disse produktene gir de til å forbedre sine miljøegenskaper, sier Skogseth i meldingen fra Pipelife.

– Frakt av så store rør til resten av Europa er naturligvis en utfordring, men fra havna i Surnadal kan vi på store prosjekter frakte med båt, noe som også gir en miljøgevinst sammenligna med biltransport, fortsetter Skogseth.

– Det er alltid spennende å lansere slike nyvinninger, men vi håper at den største utfordringen vår blir å ha nok kapasitet til å betjene behovet i markedet, avslutter han.