Petter Bakøy lavest på Kosmos barnehage i Bjugn

Petter Bakøy AS i Indre Fosen kommune vant kontrakten om å bygge ny barnehage i Bjugn i Trøndelag.

Det skriver Fosna-Folket i sin papirutgave tirsdag.

Verdal-firmaet Byggmesteran ble avvist i konkurransen, og konkurransen stod da mellom Rædergård Entreprenør AS fra Ørland og Petter Bakøy AS fra Indre Fosen.

Petter Bakøy har levert det laveste tilbudet på 38.273.910 kroner. Rædergård

Entreprenør leverte et tilbud på 45.401.025 kroner.

I sin vurdering av tilbudene har kommunen vektet pris tyngst (60 prosent), deretter kvalitet

(40 prosent). Petter Bakøy fikk, ifølge Fosna-Folk, full uttelling i begge kategorier, og vant kontrakten.

Kontrakt for jobben er foreløpig ikke inngått, da andre tilbydere skal ha anledning til å klage

på resultatet fram til 14. november.

Kosmos barnehage skal bygges noen kilometer vest for sentrum av Bjugn, og totalt tolv dekar

er avsatt til formålet. Barnehagen skal erstatte gamle Lyngrabben barnehage i sentrum.

Rojo Arkitekter vant konkurransen om å tegne bygget.