Arbeidsulykken fant sted på Oljeraffineriet til Equinor på Mongstad i Nordhordland. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Arbeidsulykken fant sted på Oljeraffineriet til Equinor på Mongstad i Nordhordland. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Petroleumstilsynet gir Equinor Mongstad flere pålegg etter at en person falt fra et stillas

Petroleumstilsynet har sluttført granskingen av hendelsen hvor en person falt fra et stillas på Equinors landanlegg på Mongstad 18. januar 2023. Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket, og Petroleumstilsynet har nå gitt to pålegg til Equinor Mongstad.