Peter Egges plass

Eiendomsutviklere og entreprenører som skal grave i bakken i de sentrale delene av Trondheim må være forberedt på overraskelser. Men sjelden så store som den Ivar Koteng fikk da arbeidet med et nye forretningsbygg på Peter Egges plass startet.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Næringsbygg

Areal: 3.700 kvadratmeter

Byggherre: Angel Næringsbygg

Byggeledelse: Koteng Eiendom

Prosjektkostnad eks. mva: 89,9 millioner kroner

Arkitekt: Pir II Arkitekter

Rådgivere: RIB: Siv. Ing. Danielsen l RIBr: Erichsen & Horgen l RIVA: Rambøll l RIGeo, RIMiljø: Multiconsult l RIAku: Brekke og Strand

Underentreprenører og leverandører: Peling: FAS l Grunn- og utomhus: BN Entreprenør l Tømrer: Etto bygg l Elektro: Argon l Rørlegger: K. Lund l Ventilasjon: Comfort-Teknikk l Glass/alu: Glassbygg l Taktekking: Protan l Maler: Utgaard l Plasstøpt betong: Horneberg-Bygg l Prefab og stålbæring: Contiga l Avretting: RS Gulv l Mur og flis: Trondheim Murservice l Beslag: Mesterblikk l Heis: OTIS l Storkjøkken: Myhrvold l Lås & Beslag: System-sikring l System-himling og vegger: Moelven Modus l Byggvask: NRS

Der dukket ruinen av en middelalder-kirke opp - og ikke hvilken som helst kirke. Nede i grunnen fant man det som høyst sannsynlig er selveste Klemens-kirken, antatt påbegynt bygget en gang før år 1000 av Olav Tryggvason.

Og som det ikke skulle være nok å finne en middelalderruin å forholde seg til for byggherren, de videre utgravingene, som for øvrig Koteng selv brukte mange millioner kroner på å få fullført før staten kom inn og overtok, viste at det ble avdekket hele fire kirkeruiner nede i bakken – plassert oppe på hverandre. Og den største sensasjonen, som vakte internasjonal oppsikt, var at det med stor grad av sikkerhet kunne slås fast at man fant restene av alteret der kisten med Olav Haraldsson (som ble den hellige) hadde blitt plassert før Domkirken ble bygget og kisten flyttet dit.

Spennende bygg

Dette er starten på byggeprosessen, tilbake i 2016. I dag står det et flott nybygg i fem etasjer på tomten, og nybygget er også knyttet sammen med tre bygninger i Søndre gate, nr. 7, 9 og 11. Leietakerne er allerede i gang med å ta i bruk sine nye lokaler. Det er teknologigründerselskapet DIGS som leier hele nybygget, og Arnstein Syltern, som er en av gründerne bak DIGS forteller at det foreløpig er 250 personer som er på vei inn i lokalene der.

Stolt av jobben

– Det er nærmest rutine at det kommer krav om å gjøre arkeologiske undersøkelser før vi får starte med nybygg i Midtbyen i Trondheim, og i dette tilfellet måtte vi få gjort utgravinger under det som skulle bli den midtre delen av nybygget, forteller Roar Nilsen, som er leder for prosjektavdelingen i Koteng Eiendom. Klemenskirken er omtalt i flere historiske kilder, men inntil man støtte på ruinene var det litt usikkerhet om nøyaktig hvor den hadde ligget, selv om arkeologene antok at det var i dette området av byen.

– Vi forsto snart at funnene som dukket opp var noe for seg selv, og fra Ivar Kotengs side var det aldri tvil om at dette var viktig å følge opp, også med bruk av egne midler inntil det offentlige gjennom riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning med statlige bevilgninger overtok ansvaret for jobben, som ble langt mer omfattende enn ventet i starten. Både Koteng selv og vi andre i bedriften er stolt av å ha bidratt, sier Nilsen.

At man konsentrerte seg om den midtre delen av området betyr også at det ikke er gjort undersøkelser på sidefeltene. De ligger uberørt, slik at eventuelle funn der er bevart for fremtidige undersøkelser.

– Men det blir jo ikke aktuelt grave der før dette bygget er borte, sier Nilsen.

Passer inn

Selve nybygget er plassert inn mot Peter Egges plass, som ligger forholdsvis inneklemt med Trondheims hovedbibliotek og Norges Bank som naboer omkring plassen.

– Det har vært en krevende byggeplass, både når det gjelder adkomst, rigging og så videre, sier Nilsen, som legger til at da man kom i gang med selve arbeidet gikk det greit med god fremdrift. Det tok 18 måneder fra byggingen startet til man var klar for innflytting.

Selve bygget faller godt inn blant omgivelsene, og det er gjort en fin jobb med å finne løsninger som harmonerer med nabobyggene. Det er også en spennende løsning at den ene ytterveggen heller innover. Arkitekt for bygget har vært Pir II Arkitekter.

Kvalitet som varer

Selve fasaden er dekker med teglstein, og Nilsen legger vekt på at det er valgt solide og kostbare løsninger.

– Det er en tanke vi følger i alle prosjektene våre - vi velger solide og holdbare materialer og sørger for at det gjøres håndverksmessig godt arbeid i alle ledd. Ved å gjøre det solid helt fra starten mener vi det lønner seg i det lange løp, blant annet ved at det gir lavere drifts- og vedlikeholdsutgifter fremover, sier han.

Arbeidet er gjort med bruk av delte entrepriser. Bygningen har bærekonstruksjoner i stål, og prefabrikkerte hulldekker, og Nilsen sier videre at det er valgt tradisjonelle metoder.

Enestående

Det er arkeologen Erik Jondell som har hatt det faglige ansvaret for selve utgravingene.

– Vi vet jo stort sett hva som ligger nede i grunnen her i byen. Derfor ble det bestemt at det måtte gjøres en prøveutgraving først, Vi hadde en mistanke om at det lå en kirkegård her. Det oppdaget jeg selv om ung arkeolog i 1978, forteller Jondell entusiastisk til Byggeindustrien.

– Men da prøveutgravingen kom i gang oppdaget vi raskt at det var mer enn bare en kirkegård. Vi fant en kirke, og ikke hvilken som helst kirke, men Olav Haraldssons kirke, der han ble Olav den hellige etter at det første helgenskrinet ble plassert på alteret der. Senere ble skrinet flyttet til Nidarosdomen da den ble bygget.

Og Jondell har dette å si om hvordan byggherren reagerte på funnet, som mange kanskje ville sett på som et problem for fremdriften i et byggeprosjekt:

– Koteng bladde opp millionene sine, og sa at dette var skikkelig artig og at det ville bli en berikelse for bygget. Og etter han hadde betalt mye, kom staten inn og betalte resten, sier han, og legger ikke skjul på at det slett ikke er alltid man møter en byggherre som er så ansvarsbevisst.

– Jeg har arbeidet med arkeologi i Trondheim siden 1971, og jeg kan vel ikke si at jeg har møtt noen som går utenpå denne byggherre – i positiv forstand, sier Jondell.

Eget museum

Funnet blir tatt vare på i det som blir et eget museum, der er offisiell åpning foreløpig planlagt til 21. mai. I tillegg til selve kirkeruinene blir det ulike utstillinger, og i inngangspartiet til bygget (og museet) blir det en åpen kafe som også vil fungere som resepsjon for leietakerne i bygget.

Hovedattraksjonen blir steinalteret som trolig har ligget innerst i koret der kisten med Olav Haraldsson ble plassert etter slaget på Stiklestad.

Spennende leietaker

Det er DIGS som leier hele det nye bygget, og de tar med seg en lang rekke gründerbedrifter, hovedsakelig innen teknologi. Ifølge Adresseavisen blir det omkring 50 bedrifter som flytter inn i første omgang. DIGS har også tidligere samlet vekstbedrifter og oppstartmiljøer i Trondheim, men med nye og rommeligere lokaler venter man ytterligere vekst. DIGS er også sammen med i nettverket The Creators Communitiy, en felles organisasjon som i tillegg omfatter Mesh i Oslo og Founder House og Matrikel 1 i København. Felles er at de skaper miljø- og arbeidsfellesskap for teknologigründere.


Flere prosjekter