Arild Grønsdal (t.v.) overlater det tradisjonsrike styretrollet til den nye styrelederen i EBA Vestenfjelske, Per Christian Stoltz. Foto: EBA Vestenfjelske

Per Christian Stoltz ny styreleder i EBA Vestenfjelske

På årsmøtet i EBA, Vestenfjelske avdeling, fredag 17. mars ble administrerende direktør i Stoltz Entreprenør AS, Per Christian Stoltz (38), valgt til ny styreleder. Han etterfølger Arild Grønsdal som har ledet foreningen de siste seks årene.

Per Christian Stoltz har siden 2011 vært leder for familieeide Stoltz Entreprenør. Bedriften ble stiftet i 1905 av hans oldefar, Christian B. Stoltz. Per Christian Stoltz har vært nestleder styret i EBA Vestenfjelske siden 2011.

Ny nestleder i styret for EBA Vestenfjelske er Inger Kristin Ulveseth fra Brødrene Ulveseth AS. Hun har vært styremedlem siden 2013. Ingmar Austevoll fra Veidekke Entreprenør AS, region Vest, ble gjenvalgt som styremedlem. Gjenvalgt som styremedlem ble også Rune Karlsen fra Veidekke Entreprenør AS i Sogn. Han representerer EBA Vestenfjelskes lokalavdeling i Sogn og Fjordane, der han nylig ble gjenvalgt som styreleder.

Hans Skorpen fra LAB Entreprenør rykket opp som fast medlem av styret i EBA Vestenfjelske fra posisjonen som varamedlem. Nytt varamedlem i styret er Arne Kleivdal fra Betonmast Bergen AS. 

Her er det nye styret i EBA Vestenfjelske. Foran fra venstre Inger Kristin Ulveseth, Rune Karlsen og Per Christian Stoltz. Bak står Hans Skorpen og Ingmar Austevoll. Foto: EBA Vestenfjelske