Her kommer det nye krysset. Foto: Nye Veier

Peab skal bygge nytt E6-kryss for Nye Veier

Nye Veier har valgt Peab Anlegg AS for utbygging av nytt E6-kryss i Moelv. Dette er den siste anleggsentreprisen på utbyggingen av ny firefelts motorvei fra Kolomoen til Moelv.

Krysset skal stå ferdig i desember 2020.

Utbygging av nytt motorveikryss på E6 i Moelv inngår i utbyggingsprosjektet E6 Kolomoen - Moelv, som totalt består av 43 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t.

- Det har vært god interesse for oppdraget om utbyggingen av Moelvkrysset, og vi har nå gjennomført konkurranse med forhandlinger. Av de tre kvalifiserte tilbyderne, er det Peab Anlegg AS som scorer høyest på våre mål for bygging av krysset, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Oppdraget omfatter blant annet bygging av ca. 1100 meter firefelts motorvei for 110 km/t, alle ramper og tilkomster til og fra E6, ca. 70 meter motorveibru over Storgata, to rundkjøringer, ny parkering for pendlere og kommunaltekniske arbeider.

- Utvikling av Moelvkrysset fra to til fire felt blir et spennende og krevende oppdrag. Sikker og god ivaretakelse av alle trafikanter, samt god fremkommelighet, blir en viktig del av oppgaven for Peab Anlegg AS, sier Moshagen.

Byggearbeidene, som omfatter både prosjektering og bygging av krysset, koster 264 millioner kroner eks. mva. Reguleringsplanen for krysset ble vedtatt i 2017. Krysset skal ferdigstilles innen utgangen av 2020.