Foran fra venstre: Lars Bjørgård (utbyggingssjef Nye Veier), Kirsti Larssen (direktør Forretningsutvikling Cowi), Johan Arnt Vatnan (prosjektdirektør Nye Veier), Johan Hansson (administrerende direktør Peab Anlegg) og Olle Eurenius (avdelingssjef Peab Anlegg). Bak fra venstre: Prosjektlederne Martin Carrick (Peab Anlegg), Petter Angelsen og Alexander Mosbakk (Peab Anlegg). Foto: Peab

Peab og Cowi signerte Nye Veier-kontrakt

Nye Veier, Peab og Cowi signerte torsdag kontrakten om utbygging og vedlikehold av E6 Kvål-Melhus i Trøndelag.

Kontraktssummen er på 850 millioner kroner eks. mva.

Nye Veier skal bygge ny firefelts motorvei fra Ulsberg til Åsen. For den syv kilometer lange strekningen Kvål-Melhus har Nye Veier valgt Peab som entreprenør og Cowi som rådgiver. De tre partene har i dag signert en felles kontrakt, der Peab sin del av kontraktssummen er på 784 millioner kroner, og Cowi sin del er på 66 millioner kroner.

Integrert prosjektleveranse

Integrert prosjektleveranse er en prosjektleveringsmetode som integrerer mennesker, systemer og forretningsstrukturer i prosess som gjennom samarbeid utnytter deltakeres talent og innsikt for å optimalisere effektiviteten og redusere tap gjennom alle faser av design, fabrikasjon og konstruksjon.

Metoden inneholder minst følgende elementer:

Kontinuerlig involvering av byggherre, rådgivere og entreprenører fra tidlig design og gjennom realisering av prosjektet

Forretningsinteresser justert gjennom delt risiko / belønning, inkludert økonomisk gevinst som er avhengig av prosjektutfall

Felles prosjektkontroll

Flerpartsavtaleeller likeverdavtale

Begrenset individuelt ansvar blant kontraktspartene

Kilde: Nye Veier

− Jeg er stolt over at vi nå er i mål med en stor og viktig milepæl for prosjektet. Kontraktsformen er ny for både Nye Veier, Cowi og Peab, og jeg er imponert over hvordan de involverte har løst utfordringer og utviklet samarbeidet gjennom første fase av prosjektet, sier Johan Hansson, administrerende direktør i Peab Anlegg i en pressemelding.

I slutten av oktober markerte prosjektet byggestart på den nye firefelts motorveien fra Kvål til Melhus. Samtidig har partene jobbet videre med å kostnadsestimere prosjektet.

– Det er nesten et år siden vi startet trepartsavtalen med utvikling og optimalisering av prosjektet i samhandling med Peab og Cowi. Det har vært en utviklende og lærerik prosess. Nå er vi fornøyd med å ha signert kontrakt for utbyggingsfasen, og vi ser frem til byggefasen med videre utvikling av gjennomføringsmodellen, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier Trøndelag.

Prosjektet er landets første veiprosjekt med integrert prosjektleveranse-kontrakt (IPL), en unik samarbeidsform innen norsk veibygging. IPL forutsetter full åpenhet mellom partene, med samlokalisering av medarbeiderne gjennom hele prosjektet. Målet er en helhetlig optimalisering og en raskere og kostnadseffektiv utbygging.

− Vi flyttet inn i felles prosjektkontor i Melhus sentrum våren 2019, og har siden den gang jobbet sammen om å utvikle prosjektet i alle faser, med optimalisering, åpne kalkyler og delt risiko. Det har så langt vært et velfungerende og lærerikt samarbeid, sier prosjektleder Alexander Mosbakk i Peab Anlegg.

Målet med prosjektet er mer trafikksikker E6 på denne strekningen og vesentlig bedring av kapasiteten gjennom Kvål sentrum. Veien vil være fullført med fire felt medio 2022.