Peabs forsknings- og innovasjonssjef Nils Rydén. Foto: Annika Persson
Peabs forsknings- og innovasjonssjef Nils Rydén. Foto: Annika Persson

Peab-konsernet samler forskningsmiljø i ny avdeling

Peab har i dag flere miljøer som jobber med forskning og innovasjon i hvert enkelt forretningsområde, men nå samler konsernet disse kreftene i en ny avdeling.

Leder for den nye forsknings- og innovasjonsavdelingen blir Nils Rydén. Avdelingens hovedoppdrag er å støtte Peabs konsernledelse og forretningsområder i den langsiktige overgangen til klimatilpassede produkter og investeringer i ny teknologi, skriver Peab i en pressemelding.

– Hele verden står overfor en stor klimautfordring, som i utgangspunktet påvirker alt vi gjør. Hele samfunnets bærekraftsmål og utvikling innen digitalisering vil skape nye forretningsmuligheter som delvis ligger utenfor Peabs eksisterende virksomhet. Dette handler blant annet om sirkulære materialer, vannhåndtering, nye energitjenester og mye mer. Fremtiden kommer raskt innenfor disse områdene og krever at Peab satser langsiktig på forskning og innovasjon, sier Rydén i meldingen

Han har hatt ulike roller i Peab siden 2000, senest som forsknings- og utviklingssjef for Peab Anlegg i Norden og avdelingssjef for Peab Anleggsteknikk.

– Vi kommer til å ha blikket festet på mulighetene og lar oss ikke begrense til hvordan virksomheten ser ut i dag. Hovedfokus blir å jobbe med utgangspunkt i hvordan kunde og virksomhet kan komme til å se ut om fem til ti år., understreker han.