Illustrasjon: Norconsult/Baezeni

Peab bygger ny sentrumsgate til over 400 millioner i Lørenskog

Lørenskog kommune har inngått kontrakt med Peab Anlegg som totalentreprenør for en ny sentrumsgate på Skårersletta i Lørenskog.

I en pressemelding opplyser Peab at kontrakten har en verdi på 428,5 millioner kroner uten merverdiavgift.

− Skårersletta skal bli en hyggelig sentrumsgate med folkeliv, aktivitet og trivelige møteplasser. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud, sier Knut Edvard Helland, kommunaldirektør teknisk sektor i Lørenskog kommune i meldingen.

Lørenskogs nye sentrumsgate får brede fortau på begge sider av gaten. I kryssene blir det lagt til rette for sikre kryssingsforhold for myke trafikanter. På hver side av kjørefeltet blir det sykkelbaner som er opphøyet og atskilt fra kjørebanen med kantstein. Trær på begge sider av Skårersletta skal gi gaten et grønt preg, samtidig som de bidrar til å separere fotgjengerne fra sykkel- og biltrafikken.

Prosjektet startet med en samspillsfase høsten 2019, og torsdag 24. september ble totalentreprisekontrakten signert.

− Vi har jobbet for å forberede dette prosjektet i over ett år, og er topp motiverte for å komme i gang. Jeg tror både våre ledere og fagarbeidere synes det er ekstra meningsfullt å få jobbe med et prosjekt som har så stor nytteverdi for et helt lokalsamfunn, sier Johan Hansson, administrerende direktør i Peab Anlegg i pressemeldingen.

Arbeidene med Skårersletta skal gjennomføres i to etapper. Første etappe starter i januar 2021 og pågår frem til våren/sommeren 2023. Gaten blir påkostet med sykkelfelt i begge retninger, brede fortau og store granittarealer, stemningsbelysning og betydelige innslag av planter og trær.