SIGNERTE KONTRAKT. Fra venstre Marianne Nærø, Head of Projects i Norwegian Hydrogen, Andreas Wenaas Østigård, prosjektleder i Norwegian Hydrogen, Bernt Are Lervåg, distrikssjef Peab K. Nordang og Arnfinn Framhus, prosjektleder i Peab K. Nordang.
SIGNERTE KONTRAKT. Fra venstre Marianne Nærø, Head of Projects i Norwegian Hydrogen, Andreas Wenaas Østigård, prosjektleder i Norwegian Hydrogen, Bernt Are Lervåg, distrikssjef Peab K. Nordang og Arnfinn Framhus, prosjektleder i Peab K. Nordang.

Peab bygger Nordvestlandets første hydrogenfabrikk

Peab K. Nordang er valgt som totalentreprenør for Norwegian Hydrogen sin nye hydrogenfabrikk Hellesylt Hydrogen Hub.

Byggeprosessen begynner allerede i mai, og Peab K. Nordang har ansvaret for å ferdigstille og gjøre alt klart for montering av selve prosessanlegget, ifølge en pressemelding.

Dette innebærer grunnarbeid, asfaltering av området, støping av nødvendige betongfundamenter og etablering av voll og servicebygg. I praksis alt utenom ferdigstillingen av selve prosessanlegget for hydrogenproduksjon.

Dette blir levert av det tyske selskapet FEST GmbH, og kommer som containermoduler i løpet av sommeren i år.

Viktig milepæl
Produksjonsanlegget på Hellesylt vil være ferdigstilt i Q4 2023 og vil kunne levere hydrogen i god tid før utslippsbegrensningene på Geirangerfjorden trer i kraft i 2026.

– Kontrakten med Peab K. Nordang er en veldig viktig milepæl i prosjektet, og vi ser frem til å samarbeide i ferdigstillingen av anlegget vårt på Hellesylt. Det er også gledelig at det er et lokalt Stranda-basert selskap som vi endte opp å signere kontrakt med, sier Andreas Wenaas Østigård, prosjektleder for Norwegian Hydrogen, i meldingen.

– Norwegian Hydrogen setter stor pris på den gode dialogen med lokalsamfunnet og kommunen, og oppstarten av produksjon av grønt hydrogen på Hellesylt er en svært viktig milepæl for oss, legger Østigård til.

Peab K. Nordang skal bygge Norwegian Hydrogens hydrogenfabrikk på Hellesylt.
Peab K. Nordang skal bygge Norwegian Hydrogens hydrogenfabrikk på Hellesylt.

Stort potensiale
Både Norwegian Hydrogen og Peab K. Nordang ønsker å videreføre den gode dialogen med lokalsamfunnet og naboer på Hellesylt og vil gjennomføre et åpent folkemøte før byggestart.

– Vi i Peab K. Nordang har lenge fulgt med på planene til Norwegian Hydrogen på Hellesylt og er svært stolte av å bli tildelt denne kontrakten. Det er et stort potensial for bruken av hydrogen i bygg- og anleggsbransjen, og det er kjekt at det første produksjonsanlegget kommer i vårt nærområde. Både vi og våre underentreprenører ser fram til å være med på byggingen og å få bidra til å realisere dette spennende prosjektet, sier Bernt Are Lervåg, distriktssjef i Peab K. Nordang.

Norwegian Hydrogen har en stor portefølje av prosjekter i hele Norden som skal realiseres i løpet av de kommende årene. Prosjektet på Hellesylt vil være et viktig pilotprosjekt for å kunne demonstrere lokal produksjon og bruk av nullutslipps hydrogen som energibærer.