Et sirkelformet uterom skal binde sammen skolens soner både innvendig og utvendig. Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur
Et sirkelformet uterom skal binde sammen skolens soner både innvendig og utvendig. Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

Peab bygger Kautokeino skole for 207 millioner

Peab Bjørn Bygg har signert kontrakt med Kautokeino kommune om oppføring av en ny barne- og ungdomsskole med idrettshall og svømmehall.

Kautokeino skole

Omfang: Ny barne- og ungdomsskole, 1-10 trinn, med idrettshall og svømmehall

Bruttoareal: 6 000 m2

Kontraktssum: 207 MNOK eks. mva.

Entrepriseform: Totalentreprise med samspill

Sted: Kautokeino

Byggherre: Kautokeino kommune

Arkitekt: Ola Roald Arkitektur

Landskapsarkitekt: Lo:Le Landskap

Byggestart: Sommer 2021

Ferdigstillelse: Høst 2022

Mot slutten av fjoråret ble konseptkonkurransen for Kautokeino skole avgjort. Bak vinnerprosjektet «Naturen lærer oss/Luondu oahpaha» stod Peab Bjørn Bygg, arkitekt Ola Roald Arkitektur og landskapsarkitekt Lo:Le Landskap.

– Vi ble særdeles stolte over å vinne konseptkonkurransen, og vi er minst like stolte over at vi nå har signert kontrakt for å bygge denne flotte skolen, sier distriktssjef Per Ivar Rasmussen i Peab Bjørn Bygg i en pressemelding.

Bredt samarbeid i forprosjektet

Kontrakten har en verdi på cirka 207 millioner kroner.

I desember signerte Peab Bjørn Bygg kontrakt på forprosjekt fase 1, med opsjon på byggefasen.

Siden januar har de jobbet med arkitekt, landskapsarkitekt og byggherre for å finne løsninger i prosjektet. Ansatte og elever har også blitt involvert i arbeidet, og nå er det klart for byggestart.

Den nye skolen skal oppføres på samme tomt som eksisterende barne- og ungdomsskole, i sentrum av Kautokeino.

Rivearbeidene starter i mai, og skolen skal ferdigstilles høsten 2022.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

På nye Kautokeino skole blir det ustrakt bruk av massivtre. Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur
På nye Kautokeino skole blir det ustrakt bruk av massivtre. Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

Samisk kultur viktig i arkitekturen

Bygget utføres med utstrakt bruk av massivtre.

– Våre egne håndverkere vil stå for betongarbeider, montasje av massivtre og tømmerarbeider. Utover det benytter vi lokale underentreprenører og leverandører, så langt det er mulig, sier prosjektleder Anne Cathrine Arnesen i Peab Bjørn Bygg.

Skolen skal romme elever fra første til tiende trinn, og et hovedtrekk i prosjektet er ifølge pressemeldingen å fremme det særegne ved den samiske kulturens aktiviteter og pedagogikk. De skal derfor bygge opp et sirkelformet uterom som binder sammen skolens soner både innvendig og utvendig.