Norheim - Tunet består av 42 innholdsrike og praktiske boliger med god standard både utvendig og innvendig. Illustrasjon: Peab Eiendomsutvikling Nord. Arkitekt: AT Plan Arkitektur AS

Peab bygger for Peab i Tromsø

Peab Eiendomsutvikling Nord har inngått kontrakt med henholdsvis Peab Anlegg og Peab Bjørn Bygg om bygging av infrastruktur og byggetrinn 1 i boligprosjektet Norheim i Tromsø.

Prosjektet er heleid av Peab, og reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2020. Prosjektet består av til sammen 122 boenheter, hvorav 42 enheter (alle i trinn 1) er småhus/eneboliger i kjede. Det er også regulert en barnehage med plass til 100 barn i nedre del av tomten.

− Vi har jobbet med prosjektet Norheim siden 2011. Da inngikk vi en opsjonsavtale med grunneierne om regulering og kjøp av eiendommen. Avtalen var forutsatt omregulering fra grøntområde til boligområde. Det at vi nå kommer i gang med bygging, er en viktig milepæl både for prosjektet og Peab som selskap, sier Stig Tore Johnsen, administrerende direktør i Peab Eiendomsutvikling Nord.

Leilighetsbygget (trinn 2) legges ut for salg i markedet i august 2020, med forventet byggestart i første kvartal 2021. Hele prosjektet Norheim har en total salgsverdi på cirka 750 millioner kroner, og forventes å stå ferdig innen utgangen av 2023. Prosjektet har vært en stor salgssuksess, skriver Peab i en melding. Ved salgsstart ble det solgt 36 av 42 boligenheter, og prosjektet forventes å være utsolgt før byggestart.

Det er inngått totalentreprisekontrakt med Peab Anlegg for tomteopparbeidelse, infrastruktur, og grunn- og utomhusarbeider. Kontraktsverdi er rundt 60 millioner kroner eks. mva. Grunnarbeidene startet opp i juni 2020, og hoveddelen av kontrakten forventes å være ferdigstilt innen tredje kvartal 2021.

− For Peab Anlegg er denne kontrakten svært spennende og viktig, og passer godt inn i vår portefølje i nord. Prosjektet er en fin utfordring for oss, og vi gleder oss til å ta fatt på en interessant jobb, sier Bernt Jakobsen, distriktssjef i Peab Anlegg.

Det er videre inngått totalentreprisekontrakt for bygging av 42 boenheter med Peab Bjørn Bygg, med en kontraktsverdi på 142 millioner kroner eks. mva. Byggearbeidene har oppstart i oktober 2020, med overlevering av alle hus innen tredje kvartal 2023.

− Det er gledelig for oss å få starte opp et småhusprosjekt i slik skala som vi her snakker om. Dette er tilbake til våre historiske røtter som småhusbygger. Vi har spesialkompetanse på slike større feltutbygginger, og dette vil bli en fin læringsarena for våre nyutdannede lærlinger, spesielt innenfor tømrerfaget. Det er viktig for oss å bevare kompetansen vår på småhus og trebygninger. I så måte er dette prosjektet perfekt i vår portefølje i Tromsø, sier Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.