Pasvik grensestasjon

Foto: Arild Nordahl/ForsvarsbyggFoto: Arild Nordahl/ForsvarsbyggFoto: Arild Nordahl/ForsvarsbyggFoto: Arild Nordahl/ForsvarsbyggFoto: Arild Nordahl/ForsvarsbyggFoto: Arild Nordahl/ForsvarsbyggFoto: Arild Nordahl/ForsvarsbyggFoto: Arild Nordahl/ForsvarsbyggFoto: Arild Nordahl/ForsvarsbyggFoto: Arild Nordahl/ForsvarsbyggFoto: Arild Nordahl/ForsvarsbyggFoto: Arild Nordahl/Forsvarsbygg

De seks grensestasjonene som i mange år har blitt benyttet av norske grensejegere til å bevokte den norsk-russiske grensen var modne for utskifting. De gamle stasjonene er nå i ferd med å bli erstattet av to større og mer moderne bygg. Nå er en av dem åpnet og tatt i bruk, nemlig Pasvik grensestasjon.

Fakta

Sted: Svanvik, Sør-Varanger

Prosjekttype: Grensestasjon

Bruttoareal: Ca. 2.500 kvm

Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet

Byggherre: Forsvarsbygg

Prosjektkostnad:
133 millioner kroner

Generalentreprenør: Kirkenes Byggservice

Byggeledelse: Multiconsult

Arkitekt/interiørarkitekt: a-lab

Prosjekteringsgruppe: Norconsult

Underentreprenører/leverandører: Grunn- og utomhusarb.: Hesseng Maskin l Elektroinstallasjoner: Selfors l Sanitæranlegg T. Seyffarth Eftf. l Malerarbeid: Fiskebeck Håndtverk l Luftbehandling: Nordvent l Kjøl/frys: GK l Taktekking: Protan Takservice l Lås/beslag: ThermoGlass l Norrøna Storkjøkken l Adgangskontroll: Stanley Security l SD: Siemens Glass/ alu-arbeider: Nord-Norsk Aluminium l Innertak: Lett-Tak Systemer l Porter: Crawford Assa Abloy l Innredninger: Finnmark Kontorservice l Innerdører og gen. byggevarer: Byggmakker Kirkenes

Den andre, Jarfjord Grensestasjon, er allerede under bygging i Svanvik, litt lenger nord på den 196 kilometer lange grenselinjen mot Russland.

De norske grensejegerne gjør en viktig jobb for å ivareta norsk suverenitet og myndig-hetsutøvelse samt at de fungerer som støtte til Grensekommisæren. Grensen mellom Norge og Russland er også yttergrense for Schengenområdet, og dermed en viktig grense å bevokte. Norske grensejegere har vært til stede på grensen i en årrekke, med stadig bedre og mer moderne hjelpemidler. For noen år siden var mange av OP-
tårnene gjenstand for en modernisering, og nå var tiden kommet for å erstatte grensestasjonene, som i hovedsak ble oppført på 1960-tallet.

92 grensejegere og 18 befal
Pasvik grenstasjon, som totalt har kostet 133 millioner kroner, er bygget på samme tomt som tidligere Svanvik grenstasjon, som nå er revet. Den nye stasjonen er på 2.500 kvadratmeter fordelt på to etasjer. De inneholder 23 firemannsrom og vil fungere som leir for 92 grensejegere, 18 befal samt tre hundeekvipasjer på korttidsopphold. Det er også arealer for lager/depot, trenings-fasiliteter, operasjonsrom, auditorium, kjøkken, bespisning, garasjeplass, samt muligheter for å drive vedlikehold.

De nye stasjonene vil gi soldater og befal en helt ny hverdag, og de vil være langt mindre avhengige av forsyninger fra Garnisonen i Sør-Varanger. Tidligere var det også slik at soldatene i stor grad laget maten selv. Nå har de fått på plass et flott kjøkken med egen kokk.

– Det er i større grad enn tidligere lagt opp til at soldatene skal rendyrke sine oppgaver med å bevokte grensen, noe som blir godt ivaretatt gjennom den nye stasjonen, sier plassmajor Harald Enebakk.

Han er strålende fornøyd med det nye bygget som nå er oppført av Forsvarsbygg på vegne av Forsvarsdepartement.

– Det er blitt et fantastisk flott bygg som ivaretar alle Forsvarets funksjoner på en meget tilfredsstillende måte, sier Enebakk, som har vært sentral i utbyggingen.

a-lab
Bygget er tegnet av a-lab, som vant den utlyste arkitekt-konkurransen. Hovedfunksjonene er organisert rundt et indre gårdsrom, som skal være et tydelig definert fellesrom som står i kontrast til naturen på utsiden. Eksteriøret er kledt i mørkt treverk. Bygget har et stort samlende tak som skal definere uterommet og knytte anlegget sammen. Alle representasjons- og administrasjonsfasiliteter, arbeidsrelaterte funksjoner og sosiale rom ligger på bakkeplan. I 2. etasje ligger bad, boligkvarter, balkong, treningsstudio og hvilesone.

Det er Kirkenes Byggservice som har bygget Pasvik grensestasjon i en generalentreprise, og kontraktsverdien er på ca. 99 millioner kroner.

– Dette har vært en av våre større jobber og har vært ressurs-messig krevende med flere spennende oppgaver. Det har ikke vært den mest kompliserte jobben, men bygget inneholder mange ulike funksjoner, noe som setter store krav til gjennom-føringen, sier daglig leder Jonny Bergmann i Kirkenes Bygg-
service. Byggetiden for entreprenøren var på rundt 18 måneder.

I oppføringen av bygget er det lagt vekt på robuste og slitesterke materialer. Hovedbæringen i ytterveggene er i likhet med takkonstruksjonen av stål. For å unngå lydtransmisjon gjennom bærekonstruksjonene, er det bygget et dobbelt bæresystem her. Ytterveggene består primært av isolert bindingsverk med stående kledning i tjærebeiset furupanel. Innerveggene med bindingsverk og gipsplater er kledd med slettpanel eller 13 mm kryssfiner. Veggen mellom bibliotek og gradert område er ekstra isolert i henhold til lydkravene fra Nasjonal Sikkerhets Myndighet.

Vinduene i forlegningsdelen er trukket langt inn i veggen og danner et smyg som sikrer optimale lys- og utsiktsforhold.

Spilehimlingen i 1. etasje er i lakkert furu og gir et helhetlig utrykk. Himlingen over korridorene i 2. etasje består av gips-
plater, forlegningsrommene har panel i taket, mens trappe-rommene har aluminiumshimling. Vegger og himling ved inngangspartiene er også i aluminium.

Yttertakene består av isolerte lettvektselementer tekket med to lag polyesterarmert membran. Energien til oppvarmingen hentes fra elektrokjele, med oljekjele som backup. I tillegg har grense-stasjonen et aggregat for reservekraft, hvis strømnettet faller ut. Med unntak av kjøkkenet, er det lagt varme i alle golv.

Bygget tilfredsstiller kravene i Energiklasse C. Varmepumpe ville gitt energiklasse B, men ustabile grunnvannsforhold satte stopper for en slik løsning.

Grensestasjonen tilhører kategori 2 i statuttene for kunstnerisk utsmykking av statlig finansierte bygg. Beløpet på 500.000 kroner er disponert i samarbeid med KORO og valget falt på kunstneren Rasmus Brinch. Den kunstneriske utsmykningen av Pasvik grensestasjon er lagt til tak og vegger ved hovedinngangen.

Senior prosjektleder Steinar Fossan i Forsvarsbygg er godt fornøyd med bygget som er tatt i bruk.

– Det er nå en stund siden det bygningsmessige sto klart, men det tok noe tid å få på plass alt av materiell og utstyr fra Forvaret. Bygget har vært i noe tid og det fungerer helt etter planen, sier Fossan. Han peker på at den nye stasjonen nesten blir å regne som en liten militærlær, med alle funksjoner.

– Stasjonen ble bygget i henhold til både tid og budsjett, og soldatene har virkelig fått en ny hverdag med den nye stasjonen, mener Fossan. Han forteller at de erfaringer de nå har gjort i Pasvik er noe de vil ta med seg videre til den nye stasjonen som er under bygging ved Storskog.


Flere prosjekter