Representanter fra alle parter samlet til signering hos Undervisningsbygg. I midten: Administrerende direktør Rigmor Hansen, direktør for prosjektavdelingen Ketil Asklien, og prosjektleder Kristian Dølvik.

Partneringavtale signert for ny Osloskole

Byggherre Undervisningsbygg og syv leverandørorganisasjoner har signert en intensjons- og samspillsavtale for byggingen av en ny skole i Bjørnveien i bydel Vestre Aker.

- Prosjektet gjennomføres etter en såkalt partneringmodell – en gjennomføringsmodell der byggherre, arkitekt, landskapsarkitekt, rådgivende ingeniører, byggentreprenør og tekniske entreprenører er organisert som en partneringallianse. Alliansen forplikter seg overfor byggherre og hverandre til et felles ansvar for innfrielse av mål og krav relatert til blant annet fremdrift, kvalitet og kostnad, forteller Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg.

Skolen skal bli en 1-7 barneskole med tre klasserekker, samt en spesialavdeling for 24 elever. Byggestart er planlagt til februar 2016.

- Dette skal bli et skolebygg som alle i bydelen kan være stolte av, sier Undervisningsbyggs prosjektleder Kristian Dølvik.

Alliansen utvikler i første omgang prosjektet frem til nivå «godkjent og klart for bygging». Denne milepælen nås 17. desember 2015. Da kan oppgjørskontrakten mellom Totalentreprenør Betonmast AS og Undervisningsbygg inngås. Underleverandører til Betonmast er Arkitektkontoret GASA, Landskapsarkitekt Østengen og Bergo AS, Rådgivende ingeniør Norconsult AS, ventilasjonsentreprenør Bjerke Ventilasjon AS, EL-entreprenør Lys og Varme AS, og rørlegger Imtech Norge AS. Den nå inngåtte samspillsavtalen er overbyggende også for oppgjørskontrakten, og det skal sikre fortsatt tett samspill mot innfrielse av felles mål frem til skolen er ferdig og ut garantitiden.