Parkgata 6

Anleggsleder Vegar Enger (t.v) og prosjektleder Trond Solvang i Ø.M Fjeld.
TEMAeiendom

TEMAeiendom

ØMFjeld

ØMFjeld

Opplandske

Opplandske

PaulBerg

PaulBerg

MalmbergKnut

MalmbergKnut

Energima

Energima

RaufossElektro

RaufossElektro

OpplandMur

OpplandMur

Hfasader

Hfasader

Seierstad

Seierstad

I slutten av februar overleverte totalentreprenør Ø.M. Fjeld kontorbygget som utgjør første trinn i utbyggingen av Parkgata 6 i Gjøvik. Til neste år kan det bli byggestart for et byggetrinn nummer to.

Fakta

Sted: Gjøvik

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruttoareal: 1.760 kvadratmeter

Utbygger: Tema Eiendom og Bane Nor Eiendom

Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld

Kontraktsum eks. mva.: 47 millioner kroner

ARK: JAF arkitektkontor/Norconsult

Rådgivere: RIB, RIV, RIE, RIA, RIBr, RIBfy, RIVA: Norconsult l RIG: Løvlien Georåd

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Raufoss Elektro l Rør og sprinkler: Knut Malmberg l Ventilasjon: Energima Ing. Oddbjørn Hagen l Peling: Seierstad l Prefab: Opplandske Betong l Grunnarbeid: Paul Berg l Stikning: Maskinstyring l Heis: Schindler l Lås og beslag: Certego l Mur og flis: Oppland Mur og Flis l Tekking: IcopalTak l Branntetting: Firesafe l Solavskjerming: Scandic Markiser l Glass/alu: H-fasader Glassteam l Systemvegger og himlinger: Moelven Modus l Metallarbeider: Smitek l Gulvsparkling og sliping: Mjøsprodukter l Kjøkken og garderobe: HTH l Maler og byggtapetserer: Kjell Nordhagen l Blikkenslager: Gjøvik Blikkenslagerservice

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Tema Eiendom og Bane Nor Eiendom eier 50 prosent hver av Parkgata 6-prosjektet. Administrerende direktør Stian Molstadkroken i Tema Eiendom, er godt fornøyd med både leietakerne de har fått inn og at bygget var 100 prosent utleid før det sto ferdig.

– Vi synes bygget har blitt veldig fint og vi har også fått mange positive tilbakemeldinger i forhold til at bygget ser bra ut og at det står seg fint mot det gamle stasjonsbygget, noe som har vært et viktig poeng i prosjektet, sier han.

Norconsult på plass

Det er Norconsult sitt Gjøvik-kontor som har flyttet inn i de tre øverste etasjene i nybygget, mens Toten sparebank leier første etasjen. Rådgiverselskapet bisto utbygger med grunnlaget før totalentreprenør ble valgt, og har også hatt samtlige fag, med unntak av geologi, i prosjektet. JAF arkitektkontor, som ble en del av Norconsult i fjor sommer, har også flyttet inn i nybygget. Det Gjøvik-baserte arkitektkontoret har tegnet Parkgata 6-prosjektet.

Arkitekt Geir Brændhaugen sier følgende om hva som har vært hovedfokus i Parkgata 6-prosjektet:

– Dette er en tomt hvor det kommer flere bygg. Vi har vært opptatt av å skape mellomrom og å forme byggene slik at man får kontakt med Mjøsa fra viktige punkter i sentrum, for eksempel fra krysset Storgata/Strandgata. Høyden på bygget var selvsagt også et sentralt spørsmål da vi tegnet det, sier han.

– Er arkitekt fornøyd med bygget dere selv har flyttet inn i?

– Ja, det er mye som er bra med dette brygget. Men jeg som arkitekt blir aldri helt fornøyd, og det gjelder også eget arbeid, sier Brændhaugen og smiler.

Hektisk

Ø.M. Fjeld har utført kontorbyggprosjektet i en totalentreprise til en verdi av 47 millioner kroner eksklusive moms. Nybygget med fire etasjer uten kjeller, har en grunnflate på 475 kvadratmeter og et totalareal på 1.760 kvadratmeter.

– Vi er godt fornøyde med bygget, men det har vært et hektisk prosjekt der veldig mye har skjedd på kort tid, oppsummerer prosjektleder Trond Solvang.

Han mener kontorbyggprosjektet landet trygt på beina takket være et godt samarbeid og rett innstilling blant de involverte aktørene i prosjektet. Solvang fremhever også Ø.M Fjelds byggeplassledelse med Vegar Enger i spissen.

– Til tross for en veldig hektisk og komprimert drift, så har samarbeidet gått nærmest knirkefritt. Jeg mener nøkkelen ligger i involvering av alle fagområder. Vi har vært inkluderende på fremdriftsplanlegging med ukentlige møter der alle har hatt sitt å si og alle har vært informert. Et hektisk prosjekt blir lettere når alle vet hva som er utgangspunktet og har den rette innstillingen, fastslår Ø.M Fjelds prosjektleder.

Krevende tomt

Solvang trekker frem en trang tomt med togtrafikk tett inntil på den ene siden av bygget og busstrafikk på den andre siden, som en av de store utfordringene i prosjektet.

– Det er 8,5 meter fra senter jernbaneskinne og inn til veggen på bygget, og på den andre siden er det bare tre meter fra husveggen og ut til busslomma. Dette har skapt noen utfordringer ikke minst med tanke på sikkerhet og logistikk, sier Solvang. Et av sikkerhetstiltakene entreprenøren gjorde var å sikre siden mot jernbanen med en ni meter høy midlertidig spuntvegg.

Neste byggetrinn

Stian Molstadkroken i Tema Eiendom opplyser at det fortsatt gjenstår å pynte opp utomhusområdet rundt nybygget, og de kommende ukene og månedene skal det også tas viktige beslutninger med tanke på neste byggetrinn.

– I utgangspunktet var det planer om ett stort bygg i Parkgata 6, men dette ble skalert ned til tre mindre bygg der det ene nå er innflyttet. I midten av juni skal vi ta en avgjørelse på om det skal bygges to bygg til, eller om vi skal slå disse sammen til ett bygg. Hvilket alternativ vi går for påvirkes av blant annet byggekostnad, estetikk, og ikke minst fleksibilitet på bygningsmassen, sier han.

– Vi jobber også fortløpende med potensielle leietakere. Noe må være leid ut før vi stikker spaden i jorda, men vi har ennå ikke besluttet hvor stor utleiegraden må være. Vi vet det er lettere å leie ut når bygget står ferdig, fortsetter Molstadkroken.

– Når kan et nytt byggetrinn komme i gang hvis alt går på skinner?

– Vi ønsker å komme i gang så fort som mulig. Hvis alt går stang inn så kan det være mulig med byggestart i løpet av første halvår 2023 og med en påfølgende byggeperiode på 9-12 måneder, opplyser Molstadkroken.

Bærekraftig beliggenhet

Tema Eiendom-sjefen mener potensielle leietakere blir fristet av beliggenheten midt i sentrum og med kollektivtransport rett utenfor døra. Han konstaterer at nærheten til kollektivknutepunktet også samsvarer bra med bærekraftsambisjonene til både utbygger og leietakere.

– Bærekraft står sentralt når leietakere ser etter nye arealer. Derfor er også første trinnet bygget med energiklasse grønn A. I neste byggetrinn kan det hende at vi går for Breeam-sertifisering. Dette er også et spørsmål vi må å ta stilling til de kommende månedene, sier Molstadkroken.