Parkeringsplassene er flyttet under jorda i et nytt parkeringshus. Oppe har Trym laget et nytt gateløp, med blant annet holdeplasser for busser. Veidekke er allerede i gang med forberedelser til det neste byggetrinnet for Trondheim Sentralstasjon.

Parkeringsplassene er flyttet under jorda i et nytt parkeringshus. Oppe har Trym laget et nytt gateløp, med blant annet holdeplasser for busser. Veidekke er allerede i gang med forberedelser til det neste byggetrinnet for Trondheim Sentralstasjon.

Parkeringsplassene gikk under jorda

Etter en lang periode med både trafikkutfordringer og et stort anleggsområder foran Trondheim sentralstasjon glir nå trafikken greit igjen, og over 210 nye parkeringsplasser står klar til å avlaste Trondheim sentrum.