Park og anlegg lavest på stor veikontrakt i Østfold

Fem entreprenørfirmaer ønsker å bygge ny riksveg 110 mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad, og Park og anlegg AS ligger best an.

Disse firmaene har levert tilbud:

* Skanska AS: 428 753 454,-

* PORR Norge AS: 466 143 973,-

* Park og anlegg AS: 417 002 655,-

* Implenia/Isachsen: 469 796 871,-

* AF Gruppen: 449 661 691,-

- Vi er godt fornøyd med responsen på denne anbudskonkurransen, sier Tore Veum, prosjektleder i Statens vegvesen.

De fem firmaene konkurrerer om hovedentreprisen for bygging av ny riksveg 110 mellom Ørebekk og Simo. Det er en strekning på 1,4 kilometer som skal utvides fra to- til firefelts veg, med ny bru over Seut-elva, tosidig gang- og sykkelveg og tilrettelegging for kollektivtransporten.
- Nå skal vi gå gjennom alle tilbudene og vurdere tilbydernes kvalifikasjoner i forhold til denne utbyggingsjobben. Vi skal sjekke nødvendig dokumentasjon og kontrollregne tilbudssummene, forteller Veum.
Hvis alle kravene i konkurransegrunnlaget er innfridd blir laveste pris avgjørende.

- Laveste tilbudssum ligger cirka åtte prosent over Statens vegvesen sin antatte kostnad for utbyggingen, opplyser Veum. Han legger til at det endelige svaret på hvem som får oppdraget vil være klart senest i august.
Forventet byggestart på rv. 110 Ørebekk-Simo er i løpet av høsten 2015.
Utbyggingsprosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma som er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om framtidens transportsystem i Nedre Glomma.