Park & Anlegg og Statens vegvesen var uenige om sluttoppgjøret etter arbeidet på Riksvei 110 Ørebekk-Simo, og nå skal saken behandles av lagmannsretten. Bildet er fra 2019, og viser støpingen av bruplata til Seutbrua. Foto: Statens vegvesen
Park & Anlegg og Statens vegvesen var uenige om sluttoppgjøret etter arbeidet på Riksvei 110 Ørebekk-Simo, og nå skal saken behandles av lagmannsretten. Bildet er fra 2019, og viser støpingen av bruplata til Seutbrua. Foto: Statens vegvesen

Park & Anlegg og Vegvesenet i lagmannsretten: 145 millioner på spill

Park & Anlegg vil ha 145 millioner i sluttoppgjør etter veiprosjektet. Staten svarer med krav om likviditetstilskudd på 33,7 millioner, og dagmulkt på 41,7 millioner kroner.