Parallell

Parallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienParallell på Løren, 17.6.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Med sine 16 etasjer vil Skanskas signaltårn stå som en motvekt mot den kommende bebyggelsen på Økern. Parallell på Løren blir trolig også Norges første Well-sertifiserte bygg, en sertifisering der arbeidstakernes helse og velvære skal stå i fokus.

Fakta

Sted: Løren, Oslo

Prosjekttype: Næringsbygg

Byggherre: Skanska CDN

Bruttoareal: 19.979 kvadratmeter

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktssum eks. mva.: 419 millioner kroner

Arkitekt: Arcasa arkitekter

LARK: Bar Bakke Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB, RIByFy, RI Geologi, RI Energi, Støttefunksjoner BREEAM: Skanska Norge l BIM og stikning: Skanska Survey l RIG: Rambøll Norge l RIA: Brekke og Strand Akustikk l RIBR: Fokus Rådgivning l RIVA og Økologi: Multiconsult l RI Dge, RIM: Sweco Norge l RIV Rør og utførende: Bravida l RIV vent og utførende: Energima l RIE og utførende: Leithe & Christiansen

Underentreprenører og leverandører: FDV: Curo Tech l Heis: Otis l Løfteplattform: Thyssenkrupp l Grunn / VA-arbeider og peling: Håkanes Maskin l Boring av energibrønner: Rototec l Anleggsgartner: Akershusgartneren l Taktil merking: Focus Neon l Sykkelstativ: Haniss l Gulvstøp / gulvavretting: Gulventreprenøren l Prefab stål og betongelementer: UPB l Takelementer: Lett-Tak Systemer l Murerarbeid: Fjeldheim & Knudsen l Taktekking: Hesselbergtak l Sedumtak: Vital Vekst l Plantevegg: Biowall, Anlegg og Utemiljø l Glassfasader og aludører: Profilteam l Solavskjerming: Hunter Douglas Norge l Brannluker og automatikk: Jet Bramo l Branngardiner: BVS Brannverngardiner l Ståldører og tredører: Daloc l Karuselldører og adgangssperrer: Boon Edam l Flisarbeid: Mur og Flisarbeid l Terrasso: AMT Terrasso Sør l Himlinger og systemvegger: Acusto l Toalettgarnityr: Idema l Resepsjonsdesker og spilekledning: Bosvik l Stålrekkverk: Cosmos Construction l Malerarbeid og byggtapetsering: Artea l Kantinekjøkken: Metos l Lås og beslag: Dormakaba Norge l Fasadevask og taksikring: Høyden l Kjerneboring og saging: Mimax l Branntetting og -isolering: Firesafe l Leddport: Hörmann Norge l Minikjøkken: HTH l Kassettforskaling: Doka Norge l Betongpumping av vegger: Karlsrud Betongpumping l Spennkabler til fundament: KB Spennteknikk

Byggherre for Parallell er Skanska CDN AS, med Skanska Norge AS som totalentreprenør. Parallell er tegnet av Arcasa arkitekter AS som også har hatt reguleringen på denne delen av Løren. Den 3,5 mål store tomta som det nesten 20.000 kvadratmeter store bygget er plassert på, utgjorde tidligere parkeringsplassen til OBS!

− Dette er det siste byggetrinnet i den reguleringen vi har gjort, som strekker seg fra boligprosjektet Brødfabrikken ned til rundkjøringen i Økernveien, forteller Anne Cathrine Lund i Arcasa arkitekter.

Ble fem etasjer høyere

− I utgangspunktet sa reguleringen elleve etasjer, men vi fikk etter en lengre prosess gehør for en økning opp til 16 etasjer. Begrunnelsen er blant annet at dette er et knutepunkt og innenfor tett by. Dessuten ønsket Plan- og bygningsetaten at hovedfokuset ikke bare skulle ligge på Økern, men at man skulle balansere Løren mot Økern. Dette er jo en høyreist avslutning, som strekker seg høyt i landskapet, og som vil synes fra mange hold, poengterer Lund.

Som navnet antyder, Parallell består tilsynelatende av to volumer. En innregulert splitt enten skiller de to kroppene eller binder dem sammen, alt etter som man velger å tolke utformingen. Parallell trapper ned mot boligene i vest, der det høyeste volumet fungerer som en støyskjerm mot det trafikkerte området i sørøst.

− Elementfasaden er i en mørk antrasittgrå utførelse, men med store felt av gylne plater som gir en funklende arkitektur. Finner i fasaden stikker ut og gir spennende skyggevirkninger, mens splitten i volumene understrekes av et gyllent metallgitter som løsriver volumene fra hverandre. Den markante takformen avrunder bygget mot himmelen, forklarer Lund.

Skanska Norge ga tilbud til Skanska CDN i desember 2017 og fikk bestillingen i begynnelsen av februar 2018. Etter en tids mobilisering kunne grunnarbeidene starte opp primo mai 2018.

− Vi har kun én kjelleretasje, med tekniske rom, garderober og et mindre parkeringsareal. Det var ikke behov for å sprenge mer enn et par meter ned til fjell på kjellernivå. Men et høyt bygg krever en forholdsvis omfattende fundamentering, der det ble brukt Gewistag for å ta strekkreftene. Under bunnplata er det også anlagt en brønnpark med 42 energibrønner. Grunnarbeidene kunne ha vært en utfordring, men de gikk ganske bra, oppsummerer Skanskas prosjektleder Petter Hesselroth.

Stor byggeaktivitet

− En utfordring var logistikken inn til prosjektet. Både Veidekke, Betonmast og Vedal har prosjekter i full drift i nærområdet. Alle kjører opp Lørenveien der det også skulle graves og legges teknisk infrastruktur. I tillegg har jo mange allerede flyttet inn i boligene rundt oss. Men dette har fungert. Mye takket være et svært godt samarbeid med de andre entreprenørene der vi har kunnet legge opp til en koordinering av aktivitetene, sier Hesselroth.

Logistikk og flyt gjaldt også når det gjaldt å få til en effektiv produksjon på selve byggeplassen. Kun kjelleren er plasstøpt, resten er prefabrikkerte betongelementer. Fra plan 3 og oppover består fasaden av elementer. – Selv om de tilsynelatende ser like ut, har de svært mange varierte utforminger. Da ble det også en kabal å få dem fraktet inn til rett tid og heist opp på rett sted i riktig rekkefølge. Men god planlegging var det som skulle til, understreker Hesselroth.

En grundig gjennomgang

Under monteringen av råbygget var det to hendelser der to betongelementer falt ned. Heldigvis ble ingen skadet.

− Vi stoppet umiddelbart produksjonen og satte i gang en gransking. Men hell i uhell ble det en suksesshistorie, siden vi gjorde en grundig analyse av hendelsene, satte i gang tiltak og kunne løfte hele organisasjon raskt, effektivt og trygt. Som et resultat valgte vi å jobbe i to skift. Vi monterte fasader fra kl. 05 til kl. 13. Så hadde vi en time med krantid, før prefabmontasje fortsatte på ettermiddagen. Da fikk vi til en fantastisk produksjon, forteller Hesselroth.

– I kontraheringsprosessen ble det valgt en utenlandsk leverandør på råbygget. Skanska Norge og Skanska CDN diskuterte risikobildet rundt fremdrift og logistikk for råbygg/fasade, og vurderte at det beste ville være å gå for en norsk leverandør på fasaden. Da vi attpåtil opplevede konkurransedyktige priser var vi ikke i tvil om innkjøpet, bekrefter prosjektsjef i Skanska CDN, Karin Synnøve Lund.

Helse og velvære i høysetet

Parallell vil trolig bli det første bygget i Norge med en Well Core Gold-sertifisering. Det er et ytelsesbasert system med en internasjonal sertifiseringsordning der man kan måle og overvåke funksjoner i et bygd miljø som påvirker arbeidstakernes helse og velvære. Det er rekke grunnkriterier: luft, vann, næring, lys, bevegelse, komfort og mental helse. Dermed stilles det naturlig nok strenge krav til utforming og materialbruk.

Parallell er bygget for å oppnå BREEAM-NOR Excellent. Skanska har lenge kjørt en Well-sertifisering på flere av byggene sine i Sverige og Sentral-Europa, og ønsket nå å kunne tilby denne helsesertifisering her i landet også.

− Alt som er nytt trenger man litt tid på å få i system. Men vi fikk god hjelp av Skanska Teknikk som sitter på enorm kompetanse innen BREEAM. Vi fikk satt det i tilsvarende system, og fikk «ufarliggjort» det overfor rådgiverne våre og oss selv. Mye av erfaringen har vi allerede i våre programmer, siden vi har god erfaring på hva som trengs for å skape gode kontormiljøer. Dermed ble det ikke så mange endringer og så kostbart, sier Karin Lund.


Flere prosjekter