Arkitekt: Astrup og Hellern

Panelbygg bygger industribygg for Drammen kommune

Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) har inngått leieavtale med ABB om nytt industribygg som skal gjennomføres i totalentreprise av Panelbygg AS.

ABB må - etter mer enn 100 år på Brakerøya flytte på seg – og har bestemt seg for å flytte virksomheten til Kobbervik Næringspark i Drammen. Det er det nye sykehuset som er årsaken til at flytting blir nødvendig. ABB opprettholder sin spesialiserte landsdekkende servicevirksomhet for trafoer i Drammen og har valgt DKEU som utbygger og utleier. ABB viderefører alle funksjoner de har i dag.

Eiendommen har vært drevet som pukkverk og er omregulert til lager og industri. Industribygget for ABB er på cirka 3.600 kvadratmeter BTA i tillegg til utelager, manøvreringsarealer og parkering. Bygget inneholder verkstedhaller, oljelaboratorium og 50 kontorplasser. Eiendommen har god kommunikasjonsløsning mot E18, både sydover og nordover og ligger skjermet mot bebyggelse inn mot Drammen sentrum.

Panelbygg AS har fått oppdraget å bygge prosjektet i totalentreprise. Byggestart er cirka 1. mars – og ABB flytter inn i første kvartal 2019. Kontraktssummen er på cirka 60 millioner kroner ekskl. mva. I tillegg skal det gjøres noe forberedende arbeider for byggetrinn 2.

- Panelbygg AS har vært lokalisert ved elvekanten i Drammen i over 20 år, men vi er nok bedre kjent får å bygge næringsbygg langs kyststriper på andre kanter av landet, sier styreleder Thore Johansen i en pressemelding.

- I jubileumsåret styrket vi vår kapasitet med målsetting om også ta større andel av det spennende lokalmarked vi opplever i Drammensregionen. Vi er derfor svært fornøyd med at selskapet fikk dette oppdraget for DKEU. Etter en hard konkurranse og kort, men omfattende samspillsfase gleder vi oss nå til å ta fatt på selve byggeoppdraget, legger han til

DKEU ble etablert i 2016 og eies 100 prosent av Drammen kommune. Selskapet skal utvikle eiendommer som egner seg for kommersiell utnyttelse og som kommunen ikke benytter i egen virksomhet. DKEU har eiendommer både for nærings- og boligformål i porteføljen. Administrerende direktør Bjørn Holm i DKEU sier det er svært gledelig å se at ABB blir i Drammen og har valgt DKEU som utbygger.

- Vi har også fått et godt inntrykk av Panelbygg gjennom en intens samspillsfase og gleder oss til samarbeidet, sier Holm. - Dette er første trinn i Kobbervik Næringspark og vi jobber nå med å utvikle neste byggetrinn hvor det kan bygges ytterligere cirka 15.000 kvadratmeter.