Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL. Foto: Moment Studio

På stedet hvil for byggenæringens bedrifter

I månedens medlemsundersøkelse fra NHO er det lite endring for bedriftene i byggenæringen. - Det er noen positive funn, men nedgangen i ordrereserven bekymrer, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

– Det bra å se at byggenæringen i stor grad klarer å holde hjulene i gang i denne krevende tiden, hvor bedriftene må ha en høy beredskap for å unngå smittespredning, sier Sandnes til BNLs nettsider.

Tallene fra undersøkelsen viser små endringer, selv om man ser ut fra bransjetallene at det er forskjeller også innad i næringen.

– Det er litt færre som har merket lavere etterspørsel eller kansellering av ordre på grunn av korona, og det er også færre som har opplevd forsinkelser eller kanselleringer av leveranser, men fortsatt er omkring en tredel av bedriftene rammet, sier Sandnes.

36 prosent av bedriftene har fått omsetningen redusert siste fire uker sammenliknet med samme periode i fjor.

8 prosent av bedriftene vurderer nå at det er en reell risiko for at bedriften deres kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset, mens 11 prosent har likviditetsproblemer.

– Byggenæringen skal bidra å omstille Norge til et grønt og bærekraftig samfunn. Til dette trenger vi å beholde viktig kompetanse og arbeidsplasser. Vi merker oss at mange bedrifter kjenner på usikkerheten spesielt når det gjelder ordresituasjonen. Hele 45 prosent av bedriftene har lavere ordresituasjon nå sammenlignet med i fjor, samtidig er det også en økning av bedrifter som har høyere ordrereserve. Dette kan reflektere de store forskjellene det er mellom fylker og de ulike bransjene. Tallene våre viser blant annet at trevarebedriftene gjør det bedre enn snittet, mens de mindre håndverksfagene er hardere rammet, utdyper Sandnes.

Det offentlige og særlig kommunene i hele landet er viktig for den lokale aktiviteten i byggenæringen.

– Stortinget må sørge for at kommunesektoren blir kompensert for sine inntektstap slik at ikke oppdrag til byggenæringen blir salderingsposter. I tillegg må både stat og kommune opptre som forutsigbar bestiller slik at samfunnsøkonomiske prosjekter blir gjennomført som planlagt. Innkjøpene må også være grønne, sier Sandnes.

Dette viser NHOs medlemsundersøkelse hva BNL-bedrifter svarer. (Parentes er tall fra forrige undersøkelse 18. sept. 2020):

* 45 % har reduksjon i ordrereserven sammenlignet med 2019 (43 %)

* 36 % sum omsetningen redusert de siste fire uker, sammenlignet med samme periode i fjor (39 %)

* 35 % har fått varsel fra leverandører om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser (42%)

* 35 % svarer at de har fått redusert omsetningen som følge av krisen (42 %)

* 30 % har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre (33 %)

* 11 % planlegger oppsigelser som følge av krisen (11%)

* 11% svarer at bedriften mangler penger til å betale de regninger som forfaller om kort tid, grunnet koronaviruset (likviditetsproblemer). (11%)