De insatte er midlertidig flyttet til Ullersmo mens Ila fengsel og forvaringsanstalt blir rehabilitert. Foto: Statsbygg
De insatte er midlertidig flyttet til Ullersmo mens Ila fengsel og forvaringsanstalt blir rehabilitert. Foto: Statsbygg

På Ila er porten åpen og cellene tomme mens fengselet rehabiliteres

Med de innsatte midlertidig flyttet til Ullersmo er Statsbygg godt i gang med rehabiliteringen ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.