Øyvind Mork gjenvalgt som styreleder i RIF

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) avholdt denne uken sitt årsmøte, og der ble Øyvind Mork gjenvalgt som styreleder.

Nye nestledere i styret er Grethe Bergly fra Multiconsult og Janicke Garman fra Norconsult.

På RIFs årsmøte på tirsdag, ble Øyvind Mork enstemmig gjenvalgt som ny styreleder.

- Medlemmene og administrasjonen er svært glade for å få et RIF-styre bestående av meget kompetente og fremoverlente nye og gamle representanter som kan videreføre det gode styrearbeidet. Øyvind Mork har lang erfaring fra RIF, også tidligere som styreleder og vi ser frem til et godt samarbeid mellom Hovedstyret og administrasjonen for å styrke RIF ytterligere. Jeg er spesielt glad for at vi fortsatt har en god miks av representanter for både store og små RIF-firmaer i hovedstyret, samt at flere av topplederne er engasjert i RIF styret, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

Nye medlemmer i styret er også fungerende adm. direktør i ÅF Norge, Christopher Klepsland, markedsdirektør i Rambøll, Vibeke Riis og kommunikasjonsdirektør i COWI, May Kristin Haugen.

- Jeg takker årsmøtet for tilliten ved å bli gjenvalgt. Jeg skal gjøre det jeg kan i denne rollen for å synliggjøre RIF-bransjen, tydeliggjøre den store verdiskapningen vi bidrar med og skape best mulig rammevilkår for videre utvikling, sier Mork.

- Det er fremdeles et behov for å forbedre samarbeidet i bransjen. Vi må fremsnakke hverandre, og fokusere på tillit, samarbeid og respekt for hverandres roller og kompetanse. De beste og mest vellykkede bygge- og anleggsprosjektene utvikles når alle i verdikjeden har et felles mål for prosjektet, legger han til.