Øyra skule

Sentrale folk: Fra venstre prosjektleder i Veidekke Karl Anders Bjørdal, anleggsleder i Veidekke Geir-Magnus Lied og prosjektleder hos byggherre Volda kommune Anne-Mari Falkevik.

Nye Øyra skule i Volda hadde en trang fødsel, men kommunen innførte eiendomsskatt, og skolen med et brutto prosjektbudsjett på 206 millioner kroner er nå kommet opp. Det har blitt et gøyalt bygg med frisk arkitektur.

Fakta

Sted: Volda

Prosjekttype: 1-7-skole

Byggherre: Volda kommune

Areal: 7.400 kvadratmeter BTA

Totalkostnad: Brutto prosjektbudsjett 206 millioner kroner eks. mva.

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt og prosjekteringsledelse: Skylstad Arkitektur

Landskapsarkitekt: Norconsult

Interiørarkitekt: Interiørarkitekt MNIL Aslaug Marit Øyehaug

Rådgivere: RIB: Ose Ingeniørkontor l RI Brann, Elektro, VVS, Geo-teknikk og Akustikk samt BIM-koord. tekniske fag: Norconsult

Totalunderentreprenører: Rør, sprinkler: Brændes Rørleggarforretning l Ventilasjon: Egset Ventilasjon l Elektro: Tussa Installasjon l Heis: Heisplan l Grunn/uteområde: Volda Maskin l Betongelement: Spenncon

Underentreprenører og leverandører: Gulvstøp: Xbetong l Betongarbeid utv. trapper: Volda Bygg l Taktekking: Flexi-Tak l Blikkenslager: Ørsta Vedlikehald l Glass/aluminium: John Holvik l Solskjerming: Norsol l Lås/beslag: Møre Beslag l Brannisolering: Firesafe l Maler-, flis-, gulvarbeid: Martin Uggedal l Stål- og metallarbeid: Bjørdal Industrier l Parkettlegging: ABS Parkettgruppen l Systemhimling og veggabsorbenter: Byggmontering Møre l Foldevegg: Saxi Produkter l Byggvask: Humberseth Reinhald l Kjøkken: Kåre Gjerde (Sigdal) l Storkjøkken: Termo Storkjøkken l Inventar: Lindbak Møre, Haugen kontorservice l Taktil merking: Safedeck l Skilt/merking: Fluor-Lux l Amfistoler, miniauditorium: Fora Form l Ferdigbetong: Unicon l Armering: Bygg & Anleggsstål l Byggevarer: Optimera l Isola-sjon EPS/XPS: Vartdal Plast l Kompaktdører: Jeld-Wen l Vindu: Norgesvinduet Bjørlo l Miljøstasjoner: AGG l Avfallsstasjon utendørs: Namdal Ressurs l Brannimpregnerte spiler: Woodify l Fasadeplater: Tepo

– Det er en ny verden, både ansatte og elever kommer med gode tilbakemeldinger. Ikke minst er inneklimaet kraftig bedret. En elev uttalte at nå går det an å puste her, sier rektor Steinar Ose Velle. Skolen ble tatt i bruk rundt påsketider i år. Utbyggingen har skjedd i flere trinn. Den renoverte paviljongen ble klar til skolestart i henhold til kontrakt. Arbeidet med uteområdet foregår fremdeles, og endelig overlevering fra totalentreprenør Veidekke til byggherre Volda kommune er 16. oktober.

Det er Veidekkes avdeling i Volda som har stått for utbyggingen. Bygningsmassen på til sammen 7.400 kvadratmeter BTA gjør prosjektet til et av avdelingens største noensinne siden etableringen i 1998. Bare prosjektet «Hotell og konserthus Fosnavåg», inkludert Thon Hotel Fosnavåg med 115 rom og 10.000 kvadratmeter byggmasse, er større.

Del av utdanningsklynge

Øyra skule er en 1.- til 7.-trinnsskole dimensjonert for 420 elever. Et fremskritt fra den gamle skolen som ble bygget i 1977, er samlokalisering med kulturskole, SFO, helsesøster og logoped, samt at det er bygget et stort auditorium med plass til rundt 500 mennesker. Auditoriet blir åpent for flerbruk. Skolen har i tillegg lokaler tilrettelagt for barn for spesielle behov, grupperom i tilknytning til klasserom, og bibliotek.

Den nye skolen er bygget rett ved siden av der gamle Øyra skule stod, på en 22 mål stor tomt tidligere tilhørende Røysgarden i lia ovenfor Volda sentrum. Øyra er en del av et stort skoleområde som strekker seg 1-1,5 kilometer i cirka 400 meter bredde. Det er bare 100 meter bort til det karakteristiske Kaarstad-huset, det eldste bygget til Høgskulen i Volda. I enden av området finner man videregående skole, så innenfor dette avgrensede området kan du i prinsippet få skolegang fra førsteklasse til fullført masterutdanning.

– Nye Øyra skule er et stort og viktig prosjekt for oss. Gleden var stor da vår lokalavdeling i Volda ble tildelt kontrakten. Det har vært en krevende byggeprosess der elever har gått på den gamle skolen mens vi bygget ny, for så å flytte over til den nye, før den gamle skolen ble revet. Vi har renovert den gamle paviljongen fra 1997, og det siste av fire trinn er nå å gjøre ferdig uteområdene der den gamle skolen lå. Vi er stolte av prosjektet, og ikke minst føles det godt å ha bidratt med et bygg vi ser mange har stor nytte av. Å bygge skoler for våre barn må være noe av det mest givende vi kan bidra med i vår bransje, mener prosjektleder Karl Anders Bjørdal hos Veidekke.

Sønnen begynte i 1. klasse

Geir-Magnus Lied har vært anleggsleder for Veidekke, og er den som har sett sikkerhetsutfordringene i det daglige.

– Det har vært krevende å ha flere hundre elever like ved og rundt byggeplassen. Vi har løst dette med god planlegging, gode rutiner for varemottak, og godt samarbeid med skole og byggherre. Eksempelvis ved betong-elementmontasje var leveransene etter en avtalt tidsplan, der enkelte tider var «fredet» i forbindelse med friminutt. Riktig nok gjenstår noe arbeid med uteområdene, men til nå har vi ikke hatt noen uhell med tredje person involvert, sier Lied. For anleggslederen har arbeidet med skolebygget også gitt en helt spesiell personlig mening.

– Sønnen min begynte i førsteklasse på den nye skolen nå i høst. Klart det føles spesielt og godt å ha vært med å bygge denne flotte skolen som sønnen min får gå på.

Finansiert med eiendomsskatt

Det var en lang politisk prosess før byggingen kunne starte 10. august 2015. I potten lå både grendeskoleproblematikk og det faktum at kommuneøkonomien var så anstrengt at Volda på et tidspunkt i prosessen havnet på ROBEK-listen over kommuner satt under offentlig administrasjon økonomisk. Løsningen ble å innføre en omdiskutert eiendomsskatt. For den gamle skolen var under-dimensjonert, og ble erklært helse-farlige av kommuneoverlegen på grunn av dårlig inneklima.

– Med bakgrunn i kommuneoverlegens vurdering ga kommunestyret i juni 2014 dispensasjon fra forskriften om miljørettet helsevern i skoler, slik at gamle Øyra kunne brukes i en avgrenset periode til skolestart 2017. Tidsfristen holdt akkurat, sier Anne-Mari Falkevik, prosjektleder for Volda kommune.

Kommunen har bygget på egen tomt.

– Det var et areal som opprinnelig ble kjøpt av kommunen for at skolen kunne drive utendørsaktivitet, for eksempel skileik. Det viste seg å være en lur beslutning, for nå hadde vi tomt klar. Uteområdet blir nå isteden der den gamle skolen stod. Vi bytter bare plass.

Design-konkurranse

Tomten er smal og lang, og bygget måtte tilpasses formasjonen. Høsten og vinteren 2012/2013 utarbeidet kommunen et konkurransegrunnlag og anbudsdokument for å engasjere en prosjekteringsgruppe som skulle bistå i skisse- og forprosjekt. I konkurranse med 13 andre vant en gruppe ledet av arkitekt Svein Skylstad i Trondheim. Skylstad Arkitektur har senere tegnet det ferdige utkastet. Nå står en frisk arkitektonisk bygning der, med skarpe fargespill kombinert med rette kanter og buer. Solskjerming i form av utvendige screen på alle vinduer og glassfasader er integrert i uttrykket. Det sylinderformede tårnet i inngangspartiet gir assosiasjoner til Kardemomme by. Fargene går igjen også innvendig.

– Skylstad har lang erfaring i å prosjektere og tegne skoler blant annet i Trondheim. Han har tatt med seg mye av den erfaringen hit, og vi føler vi har fått gode løsninger, sier Falkevik.

Prosjektleder Bjørdal i Veidekke lar det skinne gjennom at de faglig sett godt kunne tenkt seg å ha større innflytelse på utformingen, men han presiserer også at de har fått gjennomslag for foreslåtte justeringer underveis. Byggherren valgte anbudskonkurranse og totalentreprise på et ferdig tegnet bygg, fremfor en design & build-løsning. Veidekke fikk anbudet i konkurranse med syv andre entreprenører, der fire var med i sluttevalueringen.

– I denne anbudsformen fikk vi et utarbeidet design som vi skulle detaljprosjektere og bygge etter. Vi foretrekker nok konkurranseformer med større påvirkning på designet, men vi har fått gjennomslag for mye. For eksempel fikk vi inn en trappeløsning som vi så ville løfte bygget og gjøre det mer funksjonelt. Og bæresystemet er optimalisert etter innspill fra oss.

Av utfordringer Veidekke har møtt på underveis trekker Bjørdal spesielt frem de geologiske forholdene.

– Vi vet fra tidligere at vårt område i Møre og Romsdal har noen utfordringer med tanke på global stabilitet, det vil si jordskjelv. Selv om vi visste om dette og kunne ta høyde for det i anbudet, fikk vi en del utfordringer i forbindelse med de geologiske undersøkelsene. Det ble en del regneøvelser. Tiltak vi har satt inn er mellom annet flere stålkryss for å avstive, både inne i selve konstruksjonen og også noen som er synlige. Bygget er delt i to med en fuge, det vil si at det er to adskilte konstruksjoner. Vi har også måtte supplere deler av dekkene med massivt betongdekke istedenfor hulldekke. Dette er en del av prosjektrisikoen i vårt område, sier Bjørdal.

Isolerte betongelement fra Spenncon i nabobygden Hjørungavåg er valgt som reisverk i hovedbygningen, med hulldekke som etasjeskille og tak på toppen av tredjeetasje. Deler av bygget har også innslag av klimavegger som er platekledd i friske farger.

Bygget varmes opp ved hjelp av energibrønner i et vann-til-vann-system. Det er boret 15 brønner til fjell helt ned til 300 meter. Rommene bør være sikret godt inneklima, for dimensjonene på ventilasjonssystemet er enorme. I det hele tatt skiller teknisk rom seg ut som omfangsrikt.

– Bygget er i energiklasse B, en standard Veidekke som minimum ønsker å legge seg på.


Flere prosjekter